nieuws

Van Gijzel op congres DIN: ‘Eén toezichthouder zou gekund hebben’

Archief

De politiek wil heel veel haast maken met de nieuwe wetgeving op het gebied van financiële diensten. In ‘Den Haag’ is er weinig weerstand te verwachten tegen de Wet Financiële Dienstverlening (WFD) en de Wet op het Financieel Toezicht (WFT).

Tot deze uitspraak kwam Rob van Gijzel, voormalig PvdA-Kamerlid en voorzitter van de Vaste Kamercommissie voor Financiën op het jaarlijkse congres Verzekerde Topprestaties van Dutch Insurance Network (DIN). De facilitaire organisatie vierde daarmee tegelijkertijd zijn tienjarig bestaan in aanwezigheid van 850 genodigde tussenpersonen en relaties.
Volgens Van Gijzel zal de Tweede Kamer geen noemenswaardige bezwaren maken tegen de WFT en WFD. “Veel van wat er in deze wetten geregeld gaat worden, is al jaren achtereen door de Kamer zelf gevraagd”, aldus Van Gijzel. Het enige waar het parlement zich volgens hem echt zorgen over maakt, is de mate waarin de toetredingsdrempels in de financiële sector moeten worden verlaagd. Het vinden van een balans tussen de verlaging van sectordrempels voor een ‘gelijk speelveld’ en het handhaven van voldoende drempels en waarborgen om de (advies)kwaliteit te behouden, vergt volgens hem nog enige discussie. “Waarschijnlijk zullen de meeste fracties kiezen voor kwaliteitsbehoud in de wetenschap dat marktconcentratie dan om de hoek ligt”, aldus Van Gijzel.
De ex-politicus vroeg zich verder hardop af of de nieuwe wetgeving afdoende zal kunnen functioneren. “Men heeft er onvoldoende zicht op of de scheiding gedragstoezicht en prudentieel toezicht goed zal werken. Is deze scheiding niet louter in het leven geroepen om de huidige toezichthouders te kunnen laten voortbestaan. Eén toezichthouder zou heel goed gekund hebben. Nu missen we een adequate verbinding tussen enerzijds DNB/PVK en AFM.”
Over de veelheid van nieuwe spelregels die op de bedrijfstak afkomt, was Van Gijzel kort. “Het aantal regels is nooit doorslaggevend. Van belang is of het regels worden waarmee te werken valt, zodat we niet permanent in geschillen terecht komen.” Onder meer noemde hij daarbij als voorbeeld de wettelijke zorgplicht voor financiële dienstverleners om de klant adequaat te informeren en te beoordelen of een product bij de klant past. “Dit zal in de praktijk de nodige interpretatieverschillen opleveren. Mede, omdat de dienstverlener mag uitgaan van onder meer een gemiddeld kennisniveau bij de consument. Wie uiteindelijk toetst, blijft nog onduidelijk: de rechter, de toezichthouder dan wel allebei.”
Rob van Gijzel: “Den Haag zal veel haast maken met nieuwe financiële wetgeving”.
Traditiegetrouw was de markt met standhouders van verzekeraars en faciliterende organisaties tevens een ontmoetingsplaats voor de 850 tussenpersonen en andere relaties van DIN.

Reageer op dit artikel