nieuws

Van der Wal (VNAB) luidt noodklok over co-assurantiemarkt

Archief

Voorzitter Rolf van der Wal heeft tijdens de jaarvergadering van de Vereniging Nederlandse Assurantie Beurs (VNAB) de alarmklok geluid over de co-assurantiemarkt. Als gevolg van fusies en overnames dreigt het aantal marktpartijen beneden een kritische grens te komen.

“Wij moeten ons terdege realiseren dat je met twee verzekeraars en twee makelaars geen co-assurantiemarkt hebt. Daarvoor zijn meer partijen nodig”, verklaarde Van der Wal.
Maar het is niet alleen het teruglopend aantal spelers dat hem zorgen baart. Ook de ontwikkelingen in premies en voorwaarden zijn reden voor zorg. Van der Wal heeft er begrip voor dat verzekeraars vanwege de slechte resultaten van de laatste tijd nu een harder prijs- en voorwaardenbeleid gaan voeren. Hij waarschuwde hen echter wel “de slinger niet ter ver te laten doorslaan, omdat we ons als co-assurantiemarkt dan wel eens in de vingers zouden kunnen snijden, ook wat ons imago betreft”. Daarbij verwees hij naar de situatie in de Verenigde Staten in de jaren tachtig, toen als gevolg van een verhardende opstelling aan verzekeraarszijde een kwart van de omzet verdween, die sindsdien nimmer is teruggekeerd. “We moeten dan ook ten zeerste waken voor dergelijke ‘Amerikaanse toestanden’.”
Elektronische beurs?
Een stuurgroep van de VNAB, onder leiding van voormalig secretaris/penningmeester Piet van Genderen, gaat de haalbaarheid onderzoeken van een elektronisch beurssysteem, waarbij zowel de plaatsing van risico’s als de schadeafwikkeling online zal plaatsvinden. Naar aanleiding van een vooronderzoek van ABZ Nederland hieromtrent hebben de VNAB-leden het bestuur daartoe tijdens de jaarvergadering het groene licht gegeven.
Een dergelijk elektronisch beurssysteem moet volgens voorzitter Van der Wal leiden tot een snelle en goedkopere communicatie met betrekking tot plaatsing en schadeafwikkeling. “Alleen dan krijgen we als co-assurantiemarkt een infrastructuur waarbij de kans op handhaving behouden blijft. Want zonder een dergelijke efficiëntere infrastructuur is de continuïteit van de markt onzeker.”
Hij wordt daarbij gesteund door de uitkomsten van een onderzoek van Bureau D & O onder partijen uit de co-assurantiemarkt naar de opzet van een fysieke dealingroom. Daarin concludeert D & O onder meer dat op termijn het aantal transacties via de klassieke weg te laag is om het huidige fysieke beurssysteem in stand te houden, dat kostenbesparing noodzakelijk is en dat relevante delen van de huidige activiteiten kunnen worden gedigitaliseerd.
Bestuur
In het VNAB-bestuur is Kees Harland (Nationale-Nederlanden) opgevolgd door Michiel Vervliet (Fortis Corporate Insurance) en werd Toon van Ginkel (Van Ginkel & Co) herbenoemd.
De bestuursdelegatie van de VNAB tijdens de jaarvergadering: v.l.n.r. Hans Frederiks, directie Abz Co-assurantie, secretaris/penningmeester Gijs Reijmers, voorzitter Rolf van der Wal en notulist Hans Azier.

Reageer op dit artikel