nieuws

Vakbondsleden wijzen ASR-cao af

Archief

Leden van vakbond De Unie, FNV Bondgenoten en Dienstenbond CNV hebben het onderhandelingsresultaat over de ASR-cao afgewezen. Strijdpunten zijn het nieuwe loongebouw en de gewijzigde winstdelingsregeling.

Dit betekent dat er door de bonden geen handtekening onder het akkoord gezet zal worden. De vakbonden organiseren nu ledenbijeenkomsten om te inventariseren hoe het verder moet. “De medewerkers en vooral de Amev-medewerkers hebben een duidelijk signaal afgegeven”, stelt Unie-bestuurder Gerwin van der Lei. “Het verschil met de opgezegde Amev-cao wordt te groot bevonden.”
De vakbonden waren tevreden over de structuur van de cao (zie AM 1/2, pag. 15). Het betreft een zogeheten ‘kop-cao’. Dit betekent dat de bedrijfstak-cao onverkort van toepassing is, maar dat daarboven een aanvullende concern-cao is afgesproken.
Over de inhoud van de cao zei Van der Lei toen: “We hebben de schade beperkt kunnen houden”. De vakbondsleden zijn van mening dat de schade te groot is. “Door de harmonisatie van het loongebouw ontstaat er volgens de medewerkers een scheve situatie op de werkvloer. Medewerkers die hetzelfde werk doen, worden verschillend beloond. Verder vindt men het loongebouw te laag, waardoor de huidige medewerkers geen financiële prikkel meer hebben om promotie te maken. Een ander strijdpunt betreft de winstdelingsregeling. Ten opzichte van de huidige winstdeling, vindt men de voorgestelde regeling te mager.” Vooral Amev-medewerkers worden geconfronteerd met een inkomensachteruitgang.
Een derde strijdpunt betreft de strategie van het ASR-concern. “In de Amev-strategie stond kwaliteit van de dienstverlening centraal. Amev was bereid hiervoor een prijs te betalen, want als je het topje van de markt wenst te bedienen, dan moeten de arbeidsvoorwaarden daarop aangepast zijn. Medewerkers ervaren dat er sinds de fusie met ASR weinig overgebleven is van deze Amev-strategie”, aldus De Unie.
Teleurstellend
De vakbonden wijzen er op dat er kennelijk geen draagvlak is voor de nieuwe ASR-cao. “De werkgever zal zich dat moeten aantrekken”, zegt CNV-bestuurder Ike Wiersinga.
Werkgever-onderhandelaar Jacques van Ek, lid van de raad van bestuur van ASR, erkent dat een draagvlak belangrijk is. “Het is teleurstellend dat het resultaat is afgewezen. Ik ben nog steeds van mening dat het een evenwichtig pakket is wat we neergelegd hebben. Wij gaan ons nu intern beraden. Nog niet alle gesprekken met de ondernemingsraad over de secundaire arbeidsvoorwaarden zijn afgerond. Het zou kunnen dat daar nog wat plusjes zijn te behalen voor Amev-medewerkers. Die gesprekken worden nu gevoerd. In het uiterste geval vallen we terug op de bedrijfstak-cao. Dat is een optie, maar we hebben nadrukkelijk de intentie om er uit te komen. In ieder geval moeten we op 1 april ons standpunt bepaald hebben, want dan lopen de huidige Amev-cao en de bedrijfstak-cao af. Ondertussen wachten we af wat de ledenraadpleging van de vakbonden oplevert.”

Reageer op dit artikel