nieuws

Vakbonden verrast door reorganisatie Interbank

Archief

Finata Bank en IDM Bank (consumptief krediet) gaan op in ABN Amro-dochter InterBank. De twaalf regiokantoren van Finata worden nog dit jaar gesloten, waardoor 190 banen komen te vervallen. De vakbonden zijn verrast door dit besluit en overleggen met ABN Amro over een aparte vertrekregeling voor de medewerkers.

Kredietaanvragen worden voortaan afgehandeld bij Interbank in Amsterdam. De geïntegreerde buitendiensten blijven nog wel regionaal werken. “Van gedwongen ontslagen zal geen sprake zijn”, aldus algemeen directeur Frits van Gorp van InterBank. “De medewerkers zullen binnen Kompas, de mobiliteitsorganisatie binnen ABN Amro, worden herplaatst.” De regiokantoren van IDM Bank zijn al in 1997 gesloten. De ondernemingsraad brengt half april advies uit over de voorgenomen reorganisatie. Bij InterBank (inclusief IDM en Finata) werken nu 460 mensen.
De reorganisatie moet voor 2004 zijn afgerond. De regiokantoren gaan al dit jaar dicht. De merknamen IDM en Finata zullen blijven bestaan.
Vakbonden
ABN Amro kondigde vorig jaar een grootscheepse reorganisatie aan, waarbij zo’n zevenduizend arbeidsplaatsen sneuvelen. Het personeel kon gebruik maken van een speciale vertrekregeling, waarbij onder meer een extra beloning werd gegeven aan werknemers die vrijwillig opstapten. Interbank, en dus ook IDM en Finata, viel onder deze regeling, die geldig was tot 15 januari. De directie van Interbank liet de medewerkers eind vorig jaar nog weten dat een reorganisatie binnen het bedrijfsonderdeel niet aan de orde was, maar maakte vorige maand alsnog dergelijke plannen bekend.
De vakbonden zijn verrast door de aankondiging dat alsnog banen zullen verdwijnen binnen de Interbank-organisatie. “Wij hebben hierover gesproken met ABN Amro en wij willen dat voor de medewerkers alsnog een aparte regeling wordt getroffen”, aldus bestuurder Daan Leeman van vakbond De Unie.

Reageer op dit artikel