nieuws

Vakbonden: geef bonus aan Zurich-medewerkers

Archief

De gezamenlijke vakorganisaties pleiten voor een eenmalige uitkering voor de vijfhonderd medewerkers van Zurich Nederland. Zij zouden daarmee beloond moeten worden voor de waarde van het bedrijf, die mede door de werknemers is opgebouwd.

Het voorstel voor een ‘overnamebonus’ volgt op een afwijzing van een werkgeversvoorstel. Zurich Nederland wil het personeel na de overname door SNS Reaal namelijk laten vallen onder het sociaal plan van SNS Reaal. “Maar u bent nog in dienst van Zurich, dus is dit niet van toepassing”, redeneren de vakbonden. “Er moeten nu afspraken worden gemaakt die zijn toegesneden op de concrete situatie van de Zurich-medewerkers.
De Unie, FNV Bondgenoten, Dienstenbond CNV en BBV doen daartoe een tegenvoorstel, waarin ze onder meer pleiten voor een overnamebonus. “Door de winstgevendheid van het Nederlandse bedrijf kan Zurich het als tafelzilver verkopen. De inzet van het personeel heeft daar direct aan bijgedragen. Die embedded value willen we tot uitdrukking gebracht zien in een overnamebonus.”
De bonden pleiten verder voor “behoud van substantiële werkgelegenheid op een geschikte locatie in Den Haag”. In een eerste gesprek tussen vakbonden en bedrijfsleiding heeft de directie van Zurich op beide voorstellen negatief gereageerd.
Verder vragen de vakbonden om zorgvuldigheid in het proces. “Tijdens de gesprekken doemt het beeld op van een Zwitserse ivoren toren van waaruit alles wordt aangestuurd. Een OR-adviesprocedure vraagt zorgvuldigheid en voldoende tijd.”
Het huidige kantoor van Zurich in het centrum van Den Haag.

Reageer op dit artikel