nieuws

Vakbonden akkoord met hogere pensioenbijdrage bij Achmea

Archief

De Achmea-werknemers gaan toch meer betalen voor hun pensioen. De vakbonden zijn akkoord gegaan met het eindbod dat Achmea eerder had gedaan, waarin onder meer een oplopende eigen pensioenbijdrage is opgenomen.

De 13.000 werknemers krijgen met terugwerkende kracht vanaf 1 september een loonsverhoging van 2,5%. De eigen bijdrage in de pensioenpremie gaat uiteindelijk 33% bedragen, tot een maximum van 6,7% van de pensioengrondslag. Nu betalen de Achmea-medewerkers een bijdrage van 1% van de pensioengrondslag.
Voor de huidige medewerkers wordt de eigen bijdrage gefaseerd verhoogd tijdens een overgangsperiode die duurt tot 1 januari 2011. Medewerkers die vanaf 1 januari 2005 in dienst komen, gaan direct 33% pensioenbijdrage betalen.
Tegenover de hogere pensioenbijdrage staat een verbetering van de zeggenschap van de werknemers. Afgesproken is dat de helft van de bestuursleden van het nieuw op te richten ondernemingspensioenfonds van Achmea uit werknemers zal bestaan.
De Unie-leden zijn niet akkoord gegaan met de harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden van de businessunit Sociale Zekerheid met die van de Achmea-cao. Hierover wordt binnenkort een overleg gepland.

Reageer op dit artikel