nieuws

Vakbond De Unie bereid tot een jaar ‘pas op de plaats’

Archief

Vakbond De Unie wil bij de komende cao-onderhandelingen in het verzekeringsbedrijf blijk geven van een realistische opstelling en is daarom van plan “een jaar pas op de plaats” als vertrekpunt te nemen.

Uit een brief aan de achterban komt naar voren, dat de kaderleden van De Unie hun ogen niet willen sluiten voor de huidige economische situatie. Dit laat onverlet, dat De Unie – net als de andere bonden – wel aanspraak zal maken op een loonsverhoging van 2,5%. De bond noemt deze aanpassing “een absoluut minimum om te voorkomen dat een koopkrachtachteruitgang ontstaat”.
De Unie wil het komende jaar gebruiken om naleving van de cao-afspraken te bevorderen. “De afspraken staan immers best aardig op papier, maar de praktijk is helaas soms weerbarstiger. Daarnaast willen wij ons inspannen voor de totstandkoming van een arboconvenant voor verzekeraars. Onlangs hebben wij met de verzekeraars afgesproken dat wij in een arboconvenant afspraken gaan maken voor de aanpak van RSI en werkdruk in de verzekeringsbranche.”

Reageer op dit artikel