nieuws

Unigarant groeit uit tot middelgrote schadeverzekeraar

Archief

Unigarant, inclusief risicodrager UVM, is uitgegroeid tot een middelgrote schadeverzekeraar. De ANWB-dochter dankt dit predikaat aan een premiegroei van bijna 23% vorig jaar. Met name de auto-, fiets- en reisverzekeringen hebben daaraan substantieel bijgedragen, aldus Unigarant.

De stap naar het predikaat van middelgrote schadeverzekeraar met een breed productenassortiment, zou Unigarant hebben gezet met de introductie van ‘tHuis Pakket, een vernieuwde pakketpolis (woonhuis, inboedel, avp, rechtsbijstand en ongevallen) voor particulieren, medio vorig jaar. “de tussenpersonen bevestigen dat Unigarant daarmee een strategische stap heeft gezet”, meldt algemeen directeur Rob Kamphuis in het jaarverslag 2002.De premie uit deze vernieuwde pakketpolis groeide vorig jaar volgens hem met 29,8%.
De totale brutopremie van Unigarant groeide in dat jaar met 22,6% naar e 227,5 (185,5) mln, waarvan voor eigen rekening van UVM e 132,5 (117,3) mln. De premiegroei was substantieel in watersportverzekeringen (+18,9%), en reisverzekeringen (+8,2%). “Ook de groei van de in 2001 geïntroduceerde autoverzekering heeft zich vorig jaar onverminderd voortgezet”, schrijft Kamphuis, maar concrete cijfers noemt hij niet.
De ontvangen provisies uit de (volmacht)verkoop van verzekeringen voor andere maatschappijen stegen naar e 84,5 (69,3) mln, waarvan e 49,8 (38,9) werd doorgesluisd naar het met Unigarant samenwerkende intermediair.
Resultaten
Het bedrijfsresultaat van Unigarant kwam vorig jaar uit op e 9,9 (8,7) mln. Inclusief de renteopbrengst kwam het volmachtbedrijf uit op een brutoresultaat van e 10,6 (9,3) mln en een nettowinst van e 7,3 (5,9) mln. Het technisch resultaat van UVM steeg naar e 7,1 (7,0) mln, met name dankzij goede resultaten in Ziekte en ongevallen en Brand. Het brutoresultaat van UVM steeg vorig jaar naar e 7,4 (8,0) mln; netto resteerde een winst van e 4,9 (5,2) mln.
Kwaliteitsdenken
Om een gezonde balans tussen omzetgroei en rendement te realiseren, is ‘het kwaliteitsdenken’ vorig jaar als leidraad gekozen voor het beleid, aldus Unigarant. “Van de traditionele productgeoriënteerde focus werd een omslag gemaakt naar een procesgestuurde organisatie waarbij operational excellence de invalshoek is”, aldus Kamphuis. Diverse kwaliteitstrajecten zijn in gang gezet die de efficiency en effectiviteit van de werkprocessen alsmede het niveau van dienstverlening aan tussenpersonen moeten verhogen. Zo wordt een besturingssysteem (Prismascope) geïmplementeerd waardoor resultaatgericht kan worden gestuurd op onder meer klanttevredenheid, foutloosheid en doorlooptijdtijden.
Succesvol is ook de eind 2001 operationeel geworden internetapplicatie SalesGarant voor tussenpersonen, waarmee het verkooptraject vanaf offerte tot polis en schademelding is vereenvoudigd. Eind vorig jaar werd de 100.000e polis via deze applicatie afgegeven. “SalesGarant heeft geleid tot een sterke kwaliteitsverbetering van offerte- en polisaanvragen en tot verlaging van de werkdruk bij callcenters en dataverwerkende afdelingen”, constateert Kamphuis. Ook het intermediair noemt volgens hem de applicatie een verbetering. Inmiddels loopt een proef om ook mutaties op autopolissen via SalesGarant door te geven. “Bij het slagen van de proef zal deze mutatiemogelijkheid ook voor andere verzekeringen gaan gelden”, aldus Kamphuis. UVM Verzekeringen 2002 2001 brutopremie eigen rekening 132,5 117,3 w.v. ziekte en ongevallen 18,5 15,9 motorrijtuigen 37,3 33,3 transport 1,8 1,4 brand 50,1 42,8 overige varia 10,8 11,6 technisch resultaat 7,1 7,0 w.v. ziekte en ongevallen 2,2 2,2 motorrijtuigen -0,3 0,4 transport 0,2 0,4 brand 3,8 3,5 overige varia 1,1 0,5 bedrijfskosten 25,6 22,5 brutoresultaat 7,4 8,0 nettoresultaat 4,9 5,2 medewerkers (fte’s) 295 239

Reageer op dit artikel