nieuws

Unie doet voorstel voor Meeùs-cao

Archief

Vakbond De Unie heeft, op basis van reacties van leden, voorstellen gedaan voor de eerste landelijke Meeùs-cao.

De voorstellen behelzen onder meer een één loongebouw en één systeem van functiewaardering. Dit betekent dat alle functies beschreven en gewaardeerd moeten worden. “Afhankelijk van de afspraken die wij maken over de kwaliteit van het loongebouw en alles wat daarbij hoort, houden wij ons het recht voor een loonsverhoging te vragen”, aldus De Unie.
De Unie doet verder het voorstel de werkgeversbijdrage voor de ziektekostenverzekering te verhogen naar 60%. Aan de ziekenfondsverzekerden zou een bijdrage in de nominale premie van e 25 per maand verstrekt moeten worden. Verder wil De Unie de mogelijkheden onderzoeken voor collectieve aanvullende verzekeringen ten behoeve van situaties waar sprake is van inkomensachteruitgang als gevolg van wijzigingen in de wetgeving.
De vakbond wil verder graag praten over employability. “Belangrijk daarbij is een helder en duurzaam leeftijdsbewust personeelsbeleid.” Verder wil men naast een beleid over reïntegratie van arbeidsongeschikten, afspraken maken over het voorkomen van arbeidsongeschiktheid. Verder ambieert De Unie een cao à la carte.

Reageer op dit artikel