nieuws

Uitvaartverzekeraar Yarden in het rood

Archief

Zwaar negatieve aandelenrendementen hebben uitvaartverzekeraar Yarden vorig jaar rode cijfers opgeleverd. Het verlies bij Yarden bleef beperkt tot e 6,9 mln, tegen nog e 3,5 mln winst in 2001.

Marktleider Dela (zie elders in dit nummer) kwam tot een nettoverlies van e 111 mln. “Omdat zij al door de herwaarderingsreserve heen waren”, weet Yarden-directeur Peter van Wageningen. “Wij konden daarmee nog veel compenseren.” Consequentie is wel dat het eigen vermogen bijna is gehalveerd tot e 58,8 (106,5) mln. “Maar we zijn nog steeds een gezond bedrijf”, benadrukt Van Wageningen. “Het operationele resultaat is nog steeds goed en de solvabiliteit ligt nog rond de 300%.”
Yarden zag verder de premieomzet met eenderde teruglopen tot e 33,1 (49,6) mln. Volgens Van Wageningen zegt dit cijfer weinig. “De reden is dat we dit jaar geen toevoeging aan de reserves hebben gedaan uit hoofde van winstdeling.” De periodieke premies stegen vorig jaar met bijna 7% tot e 27,9 (26,1) mln, terwijl de productie van nieuw verzekerd kapitaal explosief steeg tot e 159 (94) mln. In totaal is nu voor e 1,9 (1,7) mld verzekerd.
Verenigingen
Het aantal leden/verzekerden steeg met 30.000 tot 862.000. Daaronder zitten nog nauwelijks Delta Lloyd-klanten. “De samenwerking met Delta Lloyd (Nationaal Spaarfonds) is nog beperkt. Er zijn alleen pilots geweest.” De april vorig jaar aangekondigde samenwerking moet resulteren in een joint-venture met Delta Lloyd. Yarden verkoopt uitvaartverzekeringen nu via direct-writing, assurantietussenpersonen en een kleine zeventig loondienstadviseurs.
Het bedrijf telt 650 medewerkers (fte), waarvan 162 voor het verzekeringsbedrijf. Met het zorg- en het facilitair bedrijf voerde Yarden vorig jaar iets meer dan 30.000 uitvaarten uit. Vorig jaar zijn de uitvaartbedrijven Associatie Kennemerland (Haarlem) en Van der Stappen (Geldrop, voor 75%) overgenomen. Yarden hoopt dit jaar verzekeringsportefeuilles te kunnen overnemen van kleine uitvaartverenigingen die niet langer aan de eisen van de Wet Toezicht Natura-uitvaartverzekeraars (WTN) kunnen voldoen. “We zijn met een aantal partijen in gesprek”, laat Van Wageningen weten.
Peter van Wageningen: “Wij konden met de herwaarderingsreserve nog veel compenseren”.

Reageer op dit artikel