nieuws

Uitvaartverzekeraar Dela leidt in 2002 megaverlies

Archief

Uitvaartverzekeraar Dela heeft vorig jaar een verlies geleden van e 111 mln; vóór belastingen bedroeg het resultaat zelfs e -162 mln. Een jaar eerder bleef het nettoverlies nog ‘beperkt’ tot e 20 mln. Verliezen op aandelen en stijgende uitvaartkosten zijn de boosdoeners. “Maar Dela is nog steeds financieel gezond”, benadrukt directeur Dick Moll.

Dela voegde vorig jaar e 129 (102) mln toe aan de voorziening verzekeringsverplichtingen. Daarvan is e 70 (46) mln toe te schrijven aan de stijging van de uitvaartkosten (in 2003) met 6,28%, waardoor de reeds opgebouwde, waardevaste natura-uitvaartrechten moeten worden verhoogd. Dela financiert deze dotatie aan de voorzieningen (backservicekoopsom) normaal uit de post ‘beleggingsinkomsten’, maar die was vorig jaar e 68 (48) mln negatief. Het verlies op de aandelenportefeuille bedroeg vorig jaar zelfs e 227 mln.
De backservicedotatie heeft Dela nu uit de reserves gehaald, waardoor het eigen vermogen met e 138 mln is gedaald tot e 291 mln. Eind 2000 bedroeg het eigen vermogen nog meer dan een half miljard euro.
Gezond
Algemeen directeur Dick Moll omschrijft 2002 redelijk voorzichtig als “een moeilijk jaar”. De solvabiliteit is bijvoorbeeld nog geenszins in gevaar, zo vindt hij, “Al gaat het eigen vermogen op deze wijze wel erg hard omlaag”. Afgelopen jaar daalde de solvabiliteitsmarge tot ongeveer 400%. “Ondanks de bres die is geslagen in het eigen vermogen, is Dela nog steeds een financieel gezonde onderneming.”
Moll is gematigd positief over het lopende boekjaar. “De premieontvangsten zullen in dezelfde mate toenemen als afgelopen jaar en de uitvaartkosten zullen minder snel stijgen, waardoor de backservicedotatie aan de technische voorziening aanzienlijk lager zal zijn dan in 2002. We zullen, bij de huidige beurskoersen, niet in de rode cijfers terechtkomen.”
Portefeuille
Het premie-inkomen van Dela is vorig jaar met ruim 20% gestegen tot e 199 (165) mln. Daarvan bestaat e 128,6 (118,9) mln uit periodieke premiebetalingen (+8%) en de overige e 70,5 (46,3) mln betreft de eerder genoemde backservice, onder de noemer koopsommen uit winstdeling. Het totaal verzekerde kapitaal steeg met e 653 (524) mln tot e 8,1 mld, waarvan e 7,0 mld in ons land.
Het aantal verzekerden nam in ons land met 2% toe tot iets meer dan 2,3 mln, afkomstig uit bijna 1,1 mln verzekeringspolissen. De polisverkoop was in 2002 echter minder dan in het voorgaande jaar: 56.000 (57.000). De lagere productie is volgens Dela te wijten aan het verkoopkanaal zorgverzekeraars (ZAO, Zorg en Zekerheid, Amicon, Trias en CZ); de productie van de eigen loondienstorganisatie bleef stabiel.
De joint-venture Dela-RVS Uitvaartzorg leverde meer succes op dan in 2001. Het aantal verzekerden steeg van 5.310 naar 15.900, dankzij de verkoop van 6.255 nieuwe polissen. Het verzekerde kapitaal van deze jonge maatschappij is e 36 mln, waarvan naar rato e 18 mln voor rekening van Dela. In België bleef het aantal verzekerden van Dela vrijwel stabiel op bijna 216.000.
Uitvaarten
Dela verzorgde vorig jaar 5% meer uitvaarten en maakte daarmee een omzet van e 79 (71) mln. Het bedrijfsresultaat was evenwel e 1,2 (1,2) mln negatief. Van de in totaal 22.375 uitvaarten – 15% van alle uitvaarten in ons land – was voor het tweede achtereenvolgende jaar 58% een crematie. De gemiddelde uitvaartkosten voor een volwassene stegen vorig jaar met 3,1% tot e 2.720 (2.639).
Fiscale claim
Dela is nog altijd in de slag met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën over de opgelegde aanslagen vennootschapsbelasting vanaf 1996. Die aanslagen vormen in totaal een claim van zo’n e 200 mln. In reactie daarop bracht Dela de helft van het door haar verzekerde kapitaal onder in Luxemburg bij de eigen herverzekeraar Dela Re. Verder staat in de boeken – “op advies van onze adviseurs” -een voorziening van e 7 mln.
Moll gaat met pensioen
Dick Moll (60) legt per 1 november de functie algemeen directeur van Dela neer. Het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd is daarvoor de reden. De datum van 1 november kan nog worden verschoven als op dat moment nog geen geschikte opvolger is gevonden, “of nog niet is ingewerkt”, voegt Moll daar aan toe.
De geboren Eindhovenaar kwam in 1972 in dienst van Dela, op de beleggingsafdeling. Vijftien jaar later volgde hij Jan Loeffen op als algemeen directeur. Loeffen maakte 27 jaar vol als leidsman van Dela, Moll reikt uiteindelijk tot 16 jaar. Moll was verder jarenlang voorzitter van het platform Natura-Uitvaart, onderdeel van de sector Leven van het Verbond van Verzekeraars.
Dick Moll.

Reageer op dit artikel