nieuws

Uitvaartconsulenten vallen onder Axent-cao

Archief

De uitvaartconsulenten, werkzaam bij Axent-Aegon Verzekeringsbemiddeling, vallen na zes jaar nu ook onder de werkingssfeer van de Axent-cao.

Volgens Martijn Donker van de Dienstenbond CNV is dit het opmerkelijkste resultaat in de nieuwe cao. “Wij zijn al drie tot vier jaar bezig om deze groep onder de werkingssfeer van de cao te krijgen en nu is Axent eindelijk overstag gegaan.”
Afspraken over een vast basissalaris voor de buitendienstmedewerkers is niet gelukt. “Er is behoorlijk wat onrust onder de buitendienstmedewerkers. Men is niet tevreden over het vergoedingensysteem, er heeft een provisieverlaging van 10% plaatsgevonden en daarnaast wordt men niet beloond voor bepaalde werkzaamheden. Ons voorstel voor een vast basissalaris heeft het niet gehaald. Wel is afgesproken met de werkgever dat er een medewerkers tevredenheidonderzoek wordt uitgevoerd. De uitkomsten daarvan zullen we zeker meenemen in de volgende cao-onderhandelingen”, aldus Donker.
De Axent-medewerkers ontvangen met terugwerkende kracht een salarisverhoging van 2,25% per 1 juli en een verhoging van 1,15% per 1 december. Verder ontvangt men een eenmalige uitkering van 0,2% van het salaris van 30 juni. De cao loopt van 1 april dit jaar tot 1 juni 2003.

Reageer op dit artikel