nieuws

Uitstel voor bijsluiter

Archief

De financiële bijsluiter, een kort overzicht van de belangrijkste aspecten van een financieel product, wordt pas per 1 juli 2002 verplicht gesteld, in plaats van 1 januari volgend jaar.

Dat heeft de Raad van Financiële Toezichthouders (RFT) vorige week gemeld aan minister Zalm van Financiën. Diverse onderdelen van de financiële bijsluiter, ook wel kernpuntendocument genoemd, zijn nog niet uitgewerkt. De RFT meldt in de brief aan Zalm nog wel “overtuigd te zijn geraakt van nut en noodzaak van de bijsluiter”, onder meer na een onderzoek door het Nipo waaruit blijkt dat “belangrijke verbeteringen” mogelijk zijn.
Het Verbond van Verzekeraars heeft in een circulaire aan de levensverzekeraars laten weten nu ook uitstel van de vernieuwde Code Rendement en Risico te overwegen. Invoering van de code was juist speciaal aan de invoering van de financiële bijsluiter gekoppeld. “Als de exacte voorwaarden van de bijsluiter bekend zijn, stelt het Verbond de herziene code zo snel mogelijk definitief vast en zal worden bezien wanneer invoering zal plaatsvinden.”

Reageer op dit artikel