nieuws

Uitschieters in stijging ziektekostenpremies

Archief

Uitschieters in stijging ziektekostenpremies

De meeste verzekeraars verhogen volgend jaar de individuele ziektekostenpremies met een percentage rond de 9%, zo blijkt uit ‘een rondje’ langs de verzekeraars. Desondanks zijn de verschillen groot: bij de ene verzekeraar gaan de courante producten met nog geen 5% omhoog en bij de andere verzekeraar met bijna 12%.
Een deel van de verzekeraars had bij het sluiten van dit nummer nog niet alle individuele premies vastgesteld. Sommige konden bijvoorbeeld een premiepercentage geven voor de courante producten, maar nog niet voor de incourante producten. Anderen hielden bij de aanvullende polissen en bij de collectiviteiten nog een slag om de arm. Uit de voorlopige inventarisatie (in het volgende nummer komt een volledig overzicht) blijkt, dat de meeste verzekeraars de premies voor de individuele hoofdverzekeringen met een percentage rond de 9% zullen verhogen. Dit betekent geenszins dat de premieverhogingen uniform zijn. Voor de courante producten rekent de ene verzekeraar een verhoging van nog geen 5% en de ander van bijna 12%. Het percentage van rond de 9%, dat de meeste verzekeraars hanteren, spoort met de verwachting van Zorgverzekeraars Nederland, dat de kosten in de gezondheidszorg volgend jaar met 8% tot 13% zullen stijgen. Het gaat hierbij om een autonome kostenstijging van 5% plus een kostenstijging van 3,8% tot 8% die de invoering van de dbc’s (behandelingsclusters) in ziekenhuizen heeft op (uitsluitend) de maatschappijpolissen. (Zie voor de kostenstijgingen AM 21, pag.4).
De premieverhogingen voor de aanvullende pakketten variëren, zoals altijd, sterk. Voor volgend jaar zijn de verschillen echter groter dan ooit. Voor sommige pakketten blijven de premies gelijk, andere pakketten stijgen met 10,5%.
Minder dan 5%
De geringste premieverhoging tot nu toe is genoteerd bij De Friesland. Bij deze voornamelijk regionale verzekeraar stijgen de hoofdverzekeringen met gemiddeld 4,4%. “Er is hierbij slechts een klein verschil tussen de courante en de incourante producten”. De Friesland gaat er vanuit dat dit percentage het laagste in de markt is. De aanvullende (ziekenfonds)verzekeringen stijgen bij De Friesland met gemiddeld 5,8%.
Verhogingen tot 8%
Het Achmea-label FBTO verhoogt de premies voor de courante hoofdverzekeringen met 5,5% en de aanvullende dekkingen op de particuliere polissen met 5,8%.
CZ verhoogt de courante en incourante hoofdverzekeringen met 5,8%. Bij de aanvullende dekkingen (op particuliere verzekeringen) stijgen de premies met 4,8% tot 5,2%. Bij de aanvullende ziekenfondsdekkingen is 0% tot 7,5%.
Univé wil uitsluitend iets zeggen over de courante producten. De premies hiervoor stijgen 6%.
De VVAA – verzekeraar voor en belangenbehartiger van (para)medici – verhoogt de courante verzekeringen met 7,9% en de ‘oude’ producten met 9,5%.
Menzis verhoogt voor het label Amicon de courante producten met 7,5%. De aanvullende verzekeringen stijgen met 11,1% tot 12.4%.
Verhoging tot 10%
De zorgverzekeraars van Fortis ASR – Amev, De Amersfoortse, Stad Rotterdam en Woudsend – voeren identieke courante producten en verhogen de premies hiervoor met 8,8%. De niet-courante polissen stijgen met 8,8%-9,8%. Alle aanvullende verzekeringen stijgen met 9,5%. Voor collectiviteiten is 8,8% het uitgangspunt.
Bij het Menzis-label Rijnmond blijft de premie voor het meest courante product, de ZorgBox, gelijk. De overige hoofdverzekeringen stijgen met 9,3%. Ook de premies voor de aanvullende verzekeringen blijven gelijk. Bij NVS (Menzis) gaan de premies met 9,8% omhoog en blijven de aanvullende premies gelijk. Bij Geové, eveneens onderdeel van Menzis, gaan de courante producten 9,3% omhoog. De aanvullende dekkingen stijgen met gemiddeld 10,5%. Bij het Menzis-label Anderzorg gaan de courante polissen 9,3% omhoog en stijgen de aanvullende dekkingen met 10,0%.
ONVZ verhoogt alle individuele premies plus de aanvullende (ziekenfonds)dekkingen met 9,5%. De klassedekking stijgt met 10,0%. Voor collectiviteiten is het uitgangspunt 8,8%. Deze stijgingen gelden ook voor de labels Aegon, Allianz en Nationale-Nederlanden waarvoor ONVZ het risico draagt. Een dezer dagen start ook ABN Amro met de verkoop van ONVZ-polissen. Dit gebeurt via de internetsite www.abnamro.nl.
Delta Lloyd verhoogt voor het gelijknamige label de premies voor de courante polissen met 9,8%. De Onlineverzekering gaat met 5,0% omhoog.
Achmea gaat voor het label Avéro de gangbare producten en de aanvullende verzekeringen verhogen met 9,8%. De ‘oude’ producten stijgen met 12,8%. De aanvullende verzekeringen stijgen met 9,8%. De aanvullende ziekenfondsdekkingen stijgen met 6,5%. Bij het Achmea-label Groene Land is de stijging 9,6% en 5,6% voor de aanvullende dekkingen hierop. De aanvullende ziekenfondsdekking stijgt met 0,4%.
Meer dan 10%
Bij Achmea worden de premies van Zilveren Kruis verhoogd met 10,5%. Voor de aanvullende producten is dit 7,4%, voor de aanvullende ziekenfondsverzekeringen is dit 0,4%. Bij het label DVZ gaan de premies 10,5% omhoog terwijl dit voor de aanvullende dekkingen 8% is.
De Goudse verhoogt alle polissen – met uitzondering van één niet-courant product – met 11,8%. Dit geldt ook voor de polis met klassedekking. Kleine collectiviteiten stijgen met 8,8%-11,8%. De verhogingen gelden ook voor de labels Azivo en Salland waarvoor De Goudse het risico draagt.
Nominale ziekenfondspremie
De Friesland kwam als eerste met de nominale ziekenfondspremie. De premie stijgt bij deze verzekeraar met e 5,45 naar e 30,95. De Friesland verwacht de laagste verhoging in het land te hebben. “In feite is het geen verhoging”, betoogt topman Hans Feenstra. “Want in de nominale premies zit de voorfinanciering verwerkt van de no-claimregeling. Verzekerden zonder medische consumptie krijgen de gehele e 255 terug terwijl verzekerden met een hoge medische consumptie het gehele bedrag kwijt zijn. Gemiddeld zal een verzekerde e 83 per jaar, dus e 7 per maand terugkrijgen. Zonder de no-claimregeling zou onze nominale premie dus omlaag zijn gegaan.”
Bij Achmea stijgen de nominale premies als volgt: Zilveren Kruis verhoogt met e 12,05 naar e 37,75, Groene Land, PWZ en Avéro verhogen met e 13,20 naar e 37.90.
CZ adverteerde juichend met haar relatief lage premieverhoging.

Reageer op dit artikel