nieuws

Uitkomst van kartelonderzoek bij verzekeraars laat op zich

Archief

wachten

Het is voorlopig nog wachten op een rapport waarin de kartelpolitie NMa eventueel met bewijzen komt dat er tussen grote verzekeraars in ons land prijsafspraken worden gemaakt. “Er moet eerder worden gedacht in termijnen van maanden dan van weken”, schetst woordvoerster Saskia Bierling van de NMa. Ook de Kamervragen over het periodieke, besloten overleg van de grote zes verzekeraars waren bij het sluiten van deze editie van AM nog niet beantwoord.
Het is nu zes weken geleden dat de NMa invallen deed bij het Verbond van Verzekeraars en bij Delta Lloyd. Ter vergelijking: de Duitse NMa (Bundeskartellamt) deed eind juli 2002 invallen bij dertien verzekeraars, vorige week – precies een jaar later – werden zeven verzekeraars daadwerkelijk beschuldigd van prijsafspraken.
De golf van publiciteit over eventuele concurrentiebeperkende afspraken tussen verzekeraars in ons land is voortgekomen uit het onderzoek van Justitie in de zaak van voormalig Aegon-directeur Paul V., die samen met een buitenstaander zijn werkgever voor vele miljoenen euro’s zou hebben opgelicht. Kennelijk uit rancune tegen de door Aegon gedane aangifte van die oplichting, zou V. heel wat vuile was willen buiten gehangen.
Captives
Het begon allemaal met een voorpagina-artikel in het Algemeen Dagblad, waarin het bestaan van zogenaamde dekmantelkantoren werd ‘onthuld’. Grote verzekeraars zouden stiekem tal van assurantiekantoren in eigendom hebben verworven om daarmee de afzet van hun producten zeker te stellen. Feitelijk ging het hierbij om berichtgeving over het bestaan van captives, waaraan sinds de publicatie van de AM Captive Gids (voorjaar 2002) niet zo veel geheimzinnigs meer is.
Vervolgens was daar de inval van de NMa in het kantoor van het Verbond van Verzekeraars en bij Delta Lloyd. Met zeker vijftien man stapte men op woensdag 18 juni binnen bij het Verbondsgebouw aan de Bordewijklaan in Den Haag. Als verklaring werd gegeven, dat er een algemeen onderzoek naar mogelijke concurrentiebeperkende activiteiten binnen de verzekeringsbedrijfstak wordt ingesteld. Het speurwerk bij het Verbond werd op donderdag 19 juni voortgezet en afgerond. Bij Delta Lloyd in Amsterdam is de NMa diezelfde twee dagen over de vloer geweest. Ook daar werd geen concrete reden voor de inval gegeven.
Woordvoerster Bierling van de NMa verklaarde: “Er is een aanleiding voor het onderzoek. Er zijn bepaalde aanwijzigingen. Alvorens we een inval doen, prikken we echt niet zomaar in de Gouden Gids”.
Hand in het vuur
Tijdens de persconferentie over de jaarcijfers 2002 van de bedrijfstak stelde scheidend Verbondsvoorzitter Carlo de Swart eind juni, dat de verzekeraars zich niet druk maken over de NMa-inval. “Er heerst in onze branche een zeer stevige concurrentie”, aldus De Swart. “Het is altijd gevaarlijk om te zeggen dat je je handen in het vuur durft te steken, maar ik durf mijn handen ervoor in het vuur te steken dat er niets mis is.”
Overleg grote zes
Nadat de branche van de schrik over de NMa-invallen was bekomen, had het Algemeen Dagblad-duo dat zich laaft aan de zaak Paul V., een nieuwe verrassing in petto. “Grootste verzekeraars overleggen onderling”, pakte de krant uit op 9 juli. Bron van dit bericht waren verhoren van de Aegon-bestuurders Paul van de Geijn en Johan van der Werf in het kader van de zaak Paul V.
De zes grootste maatschappijen hebben vier keer per jaar een onderling beraad. Tot deze groep behoren ING/Nationale-Nederlanden, Achmea, Delta Lloyd, Aegon, Rabobank/Interpolis en Fortis (ASR). Er zouden niet alleen algemene kwesties aan de orde komen, maar ook de ontwikkelingen in deelmarkten. Van deze bijeenkomsten worden vertrouwelijke notulen gemaakt.
Volgens prof. mr. dr. A. Brack, specialist op het gebied van het mededingingsrecht, komt het overleg van de grote verzekeraars “in de buurt van wat volgens de wet is toegestaan”. Als voorbeeld werd in het Algemeen Dagblad opgevoerd dat op voorspraak van ASR-topman Carlo de Swart zou zijn besloten dat banken en verzekeraars zich zouden buigen over het acceptatiebeleid bij hypotheken. “Hiermee kom je gevaarlijk dicht in de buurt van de grens van het toelaatbare”, aldus Brack.
Diezelfde 9 juli heeft het Tweede-Kamerlid Crone (PvdA) schriftelijke vragen gesteld aan minister Brinkhorst van Economische Zaken. Hij wil onder meer weten of de NMa kennis heeft genomen van notulen van het onderlinge beraad van de grote zes. “Deelt u de mening dat zelfs het bestaan van dit overleg de verdenking kan oproepen van onderling afgestemd verdrag dat kan leiden tot beperking van de mededinging?”, vraagt Crone.
Medio juni vormde het kantoor van het Verbond van Verzekeraars doelwit van NMa-speurders.
Duitse NMa beticht zeven grote verzekeraars van kartel
In Duitsland heeft de tegenhanger van de NMa, het Bundeskartellamt, afgelopen maand zeven grote verzekeraars schriftelijk beschuldigd van prijsafspraken op het gebied van industriële brand- en aansprakelijkheidsverzekeringen. De individueel aangeschreven maatschappijen zijn: Allianz, AXA, Aachener und Munchener, Gerling, Gothaer, HDI (Hannover) en Victoria.
Nagenoeg een jaar eerder, op 24 juli 2002, had het Kartellamt invallen gedaan bij dertien verzekeringsmaatschappijen. Onderzoek van de meegenomen documenten heeft het vermoeden van prijsafspraken een stevige basis gegeven, aldus het instituut. De ongeoorloofde prijsafspraken zouden vanaf 1999 hard gemaakt zijn.
De beschuldigde maatschappijen hebben zes weken de tijd gekregen om de beschuldigingen eventueel te weerleggen. Kunnen zij dat niet, dan wacht hen hoge boetes, zoals reeds eerder bij de Duitse cementindustrie is gebeurd.
Er bestaat overigens een dunne grens tussen geoorloofde en ongeoorloofde prijsafspraken. Er is immers geen verbod op co-assurantie. Op de beurs is het de leidende verzekeraar die in beginsel de prijs bepaalt, vervolgens tekent een aantal andere risicodragers voor dezelfde premie mee.

Reageer op dit artikel