nieuws

Uitgestelde lijfrente neemt met een kwart af

Archief

De productie van uitgestelde lijfrenteverzekeringen is vorig jaar met ruim een kwart gedaald tot e 2,0 (2,7) miljard. Het aantal uitgestelde lijfrentepolissen nam zelfs met 31,5% af tot iets meer dan 300.000.

De grootste klap heeft de lijfrenteproductie in de maand december te verwerken gekregen, zo blijkt uit de jongste CBS-cijfers. Toen kelderde de polis- en premie-omzet met liefst 65% ten opzichte van dezelfde maand een jaar daarvoor. Aangetekend moet worden dat december 2000, in het licht van het nieuwe belastingstelsel, een recordmaand was. In die maand werden meer lijfrentepolissen verkocht dan in het gehele vierde kwartaal van 2001 bij elkaar.
Van de tabel ‘Lijfrente uitgesteld’ is goed af te lezen dat de maand maart 2001 de kentering in de lijfrenteproductie markeert. Vanaf dat moment blijven de maandproducties structureel achter bij die van 2000. Al met al levert het jaar 2001 amper een hogere productie op dan de jaren 1998 en 1999. En die hogere productie van vorig jaar is louter toe te schrijven aan het eerste kwartaal, nota bene een kwartaal met veel ‘overloop’ uit 2000.
Opvallend, ten slotte, is de verkoop van lijfrenteverzekeringen in guldens/euro’s. De premie-omzet steeg hier met 4,6%. De beleggingslijfrenten kelderden daarentegen met 42,4% tot minder dan één miljard euro. Nieuwe productie individuele levensverzekeringen: lijfrente uitgesteld Aantal Premie guldens- beleggings- totaal verzekeringen verzekeringen Totaal 1998 1.964,6 923,3 47,00% 1.041,2 53,00% Totaal 1999 1.950,3 842,6 43,20% 1.107,7 56,80% 2000 januari 43.700 339,9 198,7 58,46% 141,2 41,54% februari 31.400 239,1 106,5 44,53% 132,6 55,47% maart 43.600 248,4 92,3 37,15% 156,1 62,85% april 36.300 198,3 72,9 36,74% 125,5 63,26% mei 32.600 191,0 56,1 29,37% 134,9 70,63% juni 43.500 247,5 67,7 27,34% 179,8 72,66% juli 35.400 258,6 85,8 33,17% 172,8 66,83% augustus 20.900 152,8 64,4 42,14% 88,4 57,86% september 14.700 99,0 44,0 44,48% 55,0 55,52% oktober 21.000 130,5 53,6 41,06% 76,9 58,94% november 32.800 194,7 69,3 35,61% 125,4 64,39% december 84.900 434,6 93,2 21,45% 341,4 78,55% Totaal 2000 440.800 2.734,3 1.004,4 36,73% 1.729,9 63,27% 2001 januari 65.600 425,0 195,4 45,99% 229,6 54,01% februari 30.600 287,5 138,8 48,29% 148,8 51,76% maart 24.900 194,9 96,2 49,32% 98,8 50,68% april 22.200 138,4 70,2 50,74% 68,2 49,26% mei 19.400 119,0 54,7 45,94% 64,3 54,06% juni 19.400 126,2 69,4 54,98% 56,8 45,02% juli 17.500 165,6 97,7 58,96% 68,0 41,04% augustus 15.700 125,3 74,5 59,45% 50,8 40,55% september 14.200 86,3 52,6 61,02% 33,6 38,98% oktober 19.900 93,7 52,0 55,47% 41,7 44,53% november 22.000 131,3 77,4 58,95% 53,9 41,05% december 30.700 153,9 71,3 46,33% 82,6 53,67% Totaal 2001 302.100 2.047,2 1.050,2 51,30% 997,0 48,70%
Direct ingaand
In tegenstelling tot de uitgestelde lijfrenten zit de productie van direct ingaande lijfrenten flink in de lift. Deze productsoort houdt de individuele levenproductie in z’n totaliteit nog enigszins op de been. Vorig jaar bedroeg de premiestijging 31,7% tot e 2,9 mld. Het aantal polissen steeg iets minder hard: +23,4% tot 58.600.
Het aandeel unit-linked blijft bij de direct ingaande lijfrenten erg hoog: 92,4%. Nieuwe productie individuele levensverzekeringen: direct ingaande lijfrente Aantal Premie guldens- beleggings- totaal verzekeringen verzekeringen Totaal 1998 36.200 1.496,6 1.389,9 92,87% 106,7 7,13% Totaal 1999 40.200 1.787,5 1.591,7 89,05% 195,8 10,95% 2000 1e kwartaal 17.200 729,8 663,6 90,92% 66,3 9,08% 2e kwartaal 10.800 476,2 434,0 91,15% 42,2 8,85% 3e kwartaal 10.100 546,0 511,9 93,76% 34,1 6,24% 4e kwartaal 9.400 448,0 400,1 89,31% 48,0 10,71% Totaal 2000 47.500 2.200,0 2.009,6 91,35% 190,5 8,66% 2001 1e kwartaal 20.500 1.018,2 920,5 90,40% 97,7 9,60% 2e kwartaal 14.000 669,1 622,0 92,95% 47,1 7,05% 3e kwartaal 13.100 681,4 639,6 93,87% 41,6 6,11% 4e kwartaal 11.000 527,7 493,8 93,58% 33,9 6,42% Totaal 2001 58.600 2.896,4 2.675,8 92,38% 220,4 7,61%

Reageer op dit artikel