nieuws

Uiterste datum lijfrentepremies

Archief

De directeur-generaal van de Belastingdienst heeft gezegd geen hardheidsclausule toe te staan bij lijfrentepremies die worden betaald na afloop van de zogeheten terugwentelingstermijn.

In het besluit van 13 mei (CPP2002/1130M) noemt de directeur-generaal de terugwentelingstermijn na afloop van het kalenderjaar waarin premieaftrek is gewenst “ruim voldoende” voor de bepaling van de hoogte van een eventueel pensioentekort. “Daarnaast brengt de regeling van de reserveringsruimte met zich mee dat de in een kalenderjaar niet gebruikte jaarruimte alsnog in aanmerking kan worden genomen in het jaar van betaling.”
Volgens de Belastingdienst vallen de gevolgen voor belastingplichtigen wel mee. “Voor zover de betaling na afloop van de betreffende termijn ertoe leidt dat de lijfrentepremie niet aftrekbaar is, gaat het desbetreffende recht onderdeel uitmaken van de heffingsgrondslag in box 3. Er treedt derhalve geen dubbele belastingheffing op.”
De conclusie is duidelijk. Verzoeken om met toepassing van de hardheidsclausule toe te staan dat premies die zijn betaald na twaalf maanden (voor 2001 en 2002, daarna na zes maanden) na afloop van het kalenderjaar, alsnog worden aangemerkt als premies betaald ín het kalenderjaar, zullen worden afgewezen.

Reageer op dit artikel