nieuws

Uitbesteden wordt noodzaak voor hypotheekverstrekkers

Archief

Het uitbesteden van de front- en backofficeprocessen kan hypotheekverstrekkers grote financiële voordelen opleveren, blijkt uit onderzoek van IG&H naar samenwerkingsverbanden in de hypotheekbranche. “En dat is juist nu van belang, want de hypotheekmarkt krimpt”, zegt Henri Hofsteenge, directeur Nederland bij opdrachtgever Stater.

IG&H onderzocht de effectiviteit van vier distributiemodellen: het traditionele model met eigen distributie, het traditionele model met intermediaire distributie, het model met intermediaire distributie waarbij de backoffice is uitbesteed en het model waarbij vrijwel alle processen (inclusief dossieropbouw en acceptatie) zijn uitbesteed. Daarbij is het proces onderverdeeld in verkoop & advies, aanvraag & offerte, dossieropbouw & acceptatie, portefeuillebeheer en funding.
Stater wijdde twee weken geleden het jaarlijkse seminar voor hypotheekverstrekkers, inkoopcombinaties en ketens aan het onderzoek, waarvoor diverse marktpartijen waren ondervraagd. “Partijen gaan steeds meer keuzes maken in met wie ze samenwerken. Het best presteren de gespecialiseerde partijen. Partijen die de inkoop en het portefeuillebeheer hebben uitbesteed, ervaren een duidelijk positief effect”, zegt Hofsteenge. Het voordeel zit niet alleen in de lagere kosten, maar ook in hogere verkoopcijfers. “Partijen die uitbesteden, groeien sneller in marktaandeel.” Derde voordeel is dat de kwaliteit van de dienstverlening toeneemt. “Je laat werkzaamheden uitvoeren door partijen die daarin gespecialiseerd zijn en kunt focussen op waar je zelf goed in bent.”
Banken
Algemene banken, die hypotheken verkopen via de eigen kantoren, kunnen volgens het IG&H-onderzoek meer winst halen als zij meer gebruik zouden maken van alternatieve distributiekanalen. “We zien dat de hypotheekketens succesvoller zijn in het verkoop- en adviestraject dan de banken.” Voor banken ontstaat wel het dilemma dat zij bij uitbesteding van het adviestraject één van de vele aanbieders zijn voor een adviseur, terwijl de adviseurs bij de eigen kantoren maar één aanbieder hebben.”
Een bewijs van het succes van uitbesteding van front- en backoffice is de snelle groei van nieuwe toetreders op de markt. “Zij vullen hun proces het meest optimaal in”, zegt Hofsteenge. “Ze werken voornamelijk met ketens en besteden de backoffice uit. Daardoor houden ze meer geld over om bijvoorbeeld lagere tarieven te rekenen.”
Krimpende markt
In het eerste halfjaar van 2004 werden 235.000 (240.000) hypotheken gesloten. “Die krimpende markt maakt de noodzaak om uit te besteden nog groter”, zegt Hofsteenge. Aan de dalende trend in de verkoop van hypotheken lijkt dit jaar nog geen einde te komen.
Op het seminar beaamden volgens Hofsteenge de meeste aanwezigen dat uitbesteden duidelijk voordelen oplevert. “Voor nieuwe en kleinere partijen is het niet zo moeilijk om die keuze te maken. Maar de grote geldgevers kunnen hun processen niet van de ene op de andere dag aanpassen.” Toch zullen zij meer dan voorheen nadenken over uitbesteden, was de overheersende mening bij de aanwezigen. “Alle partijen hebben momenteel discussies over de backoffice. Wij zijn vaak heel lang in gesprek met klanten”, zegt Hofsteenge. “Het is geen samenwerking meer; je bouwt meer aan een symbiotische relatie met je opdrachtgevers.”
Marktaandelen
Het marktaandeel van het intermediair in de hypotheekdistributie is vorig jaar volgens het IG&H-onderzoek verder gegroeid tot 60%. In 2002 was dat 53% en in 2000 nog 48%. De bankkantoren zien hun aandeel verder zakken: zij verkopen 34% van alle hypotheken. Het kanaal directe distributie en ‘overigen’ is goed voor 6% van de hypotheekdistributie. In 2002 had de verzamelcategorie ‘banken en overigen’ nog een aandeel van 47% in de distributie.
(v.l.n.r.).Ferdi Jonkman (ING), Bas Millenaar (De Hypotheker), Roy van Diem (Obvion) en Wout van der Wijk (Blauw Research) discussieerden tijdens het Stater-seminar over de hypotheekmarkt

Reageer op dit artikel