nieuws

‘Tweederde sluit lijfrente louter uit fiscaal oogpunt’

Archief

Van 1.200 lezers van de ConsumentenGeldgids heeft 70% een lijfrenteverzekering. Tweederde van hen zegt de polis louter uit fiscaal oogpunt te hebben gesloten.

Een pensioentekort was voor slechts 27% de reden voor het aanschaffen van een lijfrentepolis. Tweederde denkt namelijk helemaal geen pensioengat te hebben. Financiële voorzieningen voor de toekomst zijn, naast de lijfrenteverzekering (70%): het eigen huis 76%, spaargeld 63%, aandelen 59% en kapitaalverzekeringen 32%.
Het onderzoek van de Consumentenbond kent een pijnlijke uitkomst voor pensioenuitvoerders. Van de respondenten zegt 43% met behulp van het jaarlijkse pensioenoverzicht niet te kunnen bepalen of aanvullende voorzieningen nodig zijn. Overigens ontvangt 14% überhaupt geen pensioenoverzicht, ondanks dat dit wettelijk verplicht is; bij ‘slapers’ geldt dit voor 63%. De bond pleit voor een uniform pensioenoverzicht en een centraal register waar alle pensioenrechten per persoon worden opgeslagen.
Demissionair staatssecretaris van Sociale Zaken Mark Rutte komt de Consumentenbond daarin niet direct tegemoet. Wel wil hij dat pensioenfondsen moeten gaan voldoen aan minimale informatieplichten, zoals:
– een overzicht van pensioenrechten en de opbouw daarvan voor elke nieuwe werknemer;- informatie over het indexeringsbeleid;- structurele informatie aan slapers.Verder pleit Rutte voor een verplichte Financiële Bijsluiter voor vrijwillige, aanvullende pensioenverzekeringen.
Pensioendatum
Volgens een onderzoek van vakbond FNV onder achthonderd bezoekers van de 50+ Beurs wil 59% van de vijftigplussers vóór het 65e levensjaar stoppen met werken. De helft denkt aan een vervroegde pensioendatum tussen het 60e en 65e levensjaar. Nog eens 22% ambieert een nog vroegere pensioendatum. Daarentegen ziet 16% werken na 65 jaar nog wel zitten. Een andere conclusie is dat mannen verwachten langer door te werken dan vrouwen.
Verbond van Verzekeraars
Het Verbond van Verzekeraars onderschrijft de aanbeveling van de Consumentenbond dat werknemers een helder overzicht moeten ontvangen over hun pensioenrechten, en dat zij op basis hiervan moet kunnen opmaken of ze nog extra geld opzij willen zetten. “Elke bijdrage tot verbetering van het pensioenbewustzijn juichen wij toe.” Wel is het Verbond allergisch voor wettelijke maatregelen. “Zelfregulering, zoals in het verleden de verzekeringssector heeft laten zien met de Code Rendement en Risico, kan leiden tot snelle verbetering van de voorlichting.” Opmerkingen:

Reageer op dit artikel