nieuws

Tweederde intermediair vindt afscheid van afsluitprovisie geen probleem

Archief

Voor bijna tweederde van het intermediair zou afschaffing van afsluitprovisie, per 2003, geen financiële problemen opleveren. Dat blijkt een enquête van bureau D&O onder vijfhonderd assurantiekantoren.

Volgens D&O zijn de uitkomsten van het onderzoek – met een respons van naar eigen zeggen zo'n 60% – representatief. Daarbij heeft het bureau gekeken naar de regionale spreiding van de kantoren, het aantal medewerkers en een eventueel lidmaatschap van de NVA of de NBVA. Gemiddeld komt 60% van de omzet uit schadeverzekeringen. "De resultaten zijn representatief voor het gemiddelde intermediair, maar níet voor kantoren die zijn gespecialiseerd in levensverzekeringen", zo lichtte D&O-directeur Jurjen Oosterbaan toe tijdens een informatiebijeenkomst in Hoevelaken. "Onder levenkantoren zal het percentage dat zegt problemen te krijgen bij afschaffing van afsluitprovisie aanzienlijk hoger zijn dan 36%."
Door assurantiekantoren die zeggen wél in de problemen te komen, wordt het niet meer kunnen betalen van lopende uitgaven (71%) en het doen van investeringen (64%) als grootste probleem gezien. Van hen wil 55% een overgangstermijn van vijf jaar. Voor 23% staat vast dat ze vanwege de liquiditeitsproblemen personeelsleden zullen moeten ontslaan. Andere oplossingen zijn: meer schadeverzekeringen, meer rechtstreekse declaraties bij klanten, meer employee-benefits, meer financiële planning of de portefeuille verkopen.
Financiering
D&O verwacht dat veel kantoren een eventuele overgang van afsluitprovisie naar doorlopende provisie zullen opvangen via een externe financiering. Van de respondenten sluit 36% die financiering het liefst af bij een verzekeraar en 32% bij een bank. Opmerkelijk is dat 26% het liefst geld leent bij een onafhankelijk instituut dat door verzekeraars én de standorganisaties wordt beheerd.
Eerdere initiatieven hiertoe zijn tot nu toe altijd mislukt. "Omdat tussenpersonen, als puntje bij paaltje komt, liever bij een verzekeraar lenen tegen een heel lage rente of met geringe zekerheidsstellingen dan bij zo'n onafhankelijk instituut dat marktconforme voorwaarden hanteert", aldus NBVA-voorzitter Alexander van Voorst Vader. Verzoeken van verzekeraars als Legal & General en Levob om alsnog zo'n instituut op te richten, sloeg Van Voorst Vader tijdens de presentatie van de enquête-uitkomsten dan ook in de wind. "Ik heb daarmee al drie keer m'n neus gestoten. De levensvatbaarheid ervan blijkt in de praktijk gering."
Een financiering bij een verzekeraar wordt overigens door 36% van de tussenpersonen ervaren als 'strijdig met de onafhankelijke positie'. Zij vrezen bijvoorbeeld de schuld met nieuwe productie bij de betreffende verzekeraar te moeten inlossen. Daarentegen zegt 61% zo'n financiering geen enkel probleem te vinden in relatie tot de onafhankelijkheid.
Waarde portefeuille
De huidige beloningsstructuur, met afsluitprovisie en terugboekingsrisico, vertegenwoordigt in het handelsverkeer nauwelijks waarde. Invoering van doorlopende provisie bij levensverzekeringen kan een positief effect hebben op de waarde van een assurantieportefeuille. Argumenten daarvoor zijn: beperkter shopgedrag polishouders, minder schademomenten en dus minder 'tijdverlies' voor adviseur, hogere premies, hogere inkomens, bestaande levenpolissen genereren nieuwe en verzekeraars gaan provisie beschermen bij intermediairwijziging. Negatieve argumenten zijn: fiscale onzekerheid en druk op transparantie en marges.
Van de D&O-respondenten verwacht 62% dat de portefeuillewaarde gaat stijgen bij algehele invoering van doorlopende provisie. Slechts 11% verwacht juist een daling. Hun argumentatie is dat afschaffing van afsluitprovisie zal leiden tot een groter aanbod van portefeuilles, wat een drukkend effect heeft op de prijs daarvan.
Van Voorst Vader pleit voor garantie in beleggingspolissen
Alexander van Voorst Vader, voorzitter van intermediairorganisatie NBVA, pleit voor het inbouwen van een garantie in verzekeringen waarbij het beleggingsrisico voor rekening komt van de polishouder. Hij denkt bijvoorbeeld aan een garantie die minimaal zorgt voor uitkering van de premie-inleg. "De consument moet tegen zichzelf worden beschermd. Deze branche verkoopt zekerheid en vertrouwen en daarom hebben we een maatschappelijke verantwoordelijkheid om in beleggingsverzekeringen een minimumgarantie in te bouwen."
Van Voorst Vader zegt het onderwerp al twee keer te hebben aangekaart bij de Pensioen- en Verzekeringskamer. "Dit kun je nooit met zelfregulering regelen. Het product wordt namelijk duurder en het is noodzakelijk dat alle verzekeraars eraan meedoen. Er is derhalve een generieke regel van de toezichthouder of de overheid nodig om dit te regelen."
De NBVA-voorzitter doet de oproep, omdat hij een verdere toename van de unit-linkedpolis verwacht. "Het traditionele renteproduct kan met de huidige rentestanden nauwelijks de inflatie bijhouden, dus het is logisch dat er naar alternatieven wordt gekeken."

Reageer op dit artikel