nieuws

Tweede helft 2001 niet goed uit voor Royal

Archief

Royal Nederland heeft vorig jaar de nettowinst met 10,4% zien dalen tot e 53,4 mln. Na het eerste halfjaar stond nog een positieve score van +10,2% in de boeken.

De premie-omzet kreeg in de tweede jaarhelft wel een positieve impuls, waardoor over heel 2001 een premiegroei van 7,2% resteert tot e 891,4 (831,9) mln. De eerste zes maanden droegen e 487 mln (+5,3%) bij aan de premie-omzet, de laatste zes maanden waren goed voor e 404 mln (+9,5%). De groei is volledig afkomstig van schadeverzekeringen.
Een flinke daling in de koopsomproductie drukte het brutopremie-inkomen van het levenbedrijf met 12% tot e 238,2 (270,2) mln. Over het boekjaar 2000 moest Royal Nederland Leven ook al een premiedaling slikken: 5% door tegenvallende hypotheekproductie.
Voorts daalde het verzekeringsresultaat van het levenbedrijf, met 15% tot e 21,2 (25,0) mln. Royal wijt dit aan lagere provisie-inkomsten uit hypotheekproductie en lagere beheerskosten bij de beleggingsfondsen. Geruststellend voegt de maatschappij eraan toe dat “de rentabiliteit op het eigen vermogen volgens richtlijnen van AGF/Allianz stabiliseren op een zeer bevredigend niveau”.
Brandschades
Het premie-inkomen van het schadebedrijf groeide met e 91 mln (+16%) tot e 653,2 mln. Deze toename is voor e 36 mln het gevolg van de groei van autoverzekeringen, deels door volumegroei deels door hogere tarieven. De resterende groei is voor e 22 mln afkomstig van de overgenomen beursportefeuille van AXA en voor e 33 mln het gevolg van prijsverhogingen en stijgende volumes bij de brandverzekeringen.
Het verzekeringsresultaat daalde echter met 14% tot e 35,3 (41,0) mln. Vooral de laatste zes maanden liep de verzekeraar klappen op, met een daling van het operationele resultaat met 26% tot e 14,3 mln. Volgens Royal wordt de daling volledig verklaard door een aantal grote schades in de brandportefeuille. Het resultaat in deze branche daalde van e 6,9 mln positief in het jaar 2000 tot e 3,0 mln negatief in het afgelopen jaar.
Alle andere branches, met uitzondering van Transport, droegen positief bij aan het resultaat. “Ondanks de daling van het resultaat bleef de rentabiliteit van het eigen vermogen met ruim 16% bevredigend”, zo besluit Royal.
Vooruitzichten
“Het jaar 2002 zal in belangrijke mate in het teken staan van de fusie met Zwolsche Algemeene. Naar verwachting zullen de organisaties van beide bedrijven eind 2002 voor zover zinvol, geïntegreerd zijn.”
Verzekeringstechnisch verwacht Royal een stijging van het schaderesultaat, vooral als gevolg van significante premieverhogingen binnen de brandportefeuille. Het resultaat van de levendivisie neemt naar verwachting toe als gevolg van de introductie van ‘Universal Boxing’ en een verwacht herstel van de aandelenmarkten.

Reageer op dit artikel