nieuws

Twee pensioenfondsen verliezen verplichtstelling door beleggingen

Archief

Het gemiddelde rendement van de Nederlandse pensioenfondsen is vorig jaar uitgekomen op -8,1%, na een jaar eerder al in het rood te zijn beland (-2,8%). De magere beleggingen betekenen voor twee pensioenfondsen dat zij de verplichte aansluiting van werkgevers in hun branche verliezen.

Het gaat om het bedrijfstakpensioenfonds voor de Agrarische en Voedselvoorzieningshandel en die voor de Banden- en Wielenbranche. Bij het eerste fonds zijn bijna duizend agrarische groothandels aangesloten, waar ongeveer 14.000 mensen werkzaam zijn. Bij het tweede fonds zijn die cijfers vierhonderd werkgevers en vijfduizend werknemers. Het is voor het eerst dat een of meer pensioenfondsen niet voldoen aan de zogeheten ‘performancetoets’, een toets die uitwijst of een fonds gedurende vijf jaar de voor dat fonds geldende rendementseis haalt of niet.
Rendementen
Het negatieve beleggingsrendement van -8,1% over 2002 is een gemiddelde van zo’n honderd ondernemings- en bedrijfstakpensioenfondsen. Ondanks de twee negatieve jaren blijken zij over de afgelopen tien jaar toch een gemiddeld jaarrendement van 8,0% te hebben behaald.
Het rendement op aandelen was in die tien jaar 9,0%. De laatste drie jaren leverden aandelen evenwel alleen maar verliezen op, met als grote uitschieter het afgelopen jaar: -30,5%, tegen -14,7% een jaar eerder. De beleggingen in vastrentende waarden leverden vorig jaar een plus op van 7,5% (6,5%) en die in onroerend goed een plus van 5,1% (11,7%). Over tien jaar gemeten zijn vastrentende waarden goed voor 7,8% rendement per jaar en levert onroerend goed de pensioenfondsen gemiddeld 10,9% op.
In onderstaande tabel staan de rendementen van de grootste pensioenfondsen, gerangschikt op het rendement over de afgelopen vijf jaar. Tussen haakjes staan de cijfers van een jaar eerder. Pensioenfonds belegd vermogen rendement 2002 5-jaarsrendement (in e mld) Bouwnijverheid 14,4 (15,0) -3,0% (+1,2%) 6,4% (10,3%) PGGM 45,3 (49,1) -7,3% (-6,0%) 5,1% (10,9%) Metaal/technische bedr. 17,3 (17,5) -4,2% (-3,8%) 4,7% (7,4%) Metalektro 11,7 (12,6) -4,6% (-1,9%) 4,6% (8,2%) ABP 135,6 (147,3) -7,2% (-0,7%) 3,4% (7,3%) Rabobank 4,3 (4,5) -9,3% (-5,5%) 3,2% (8,6%) Spoorwegpensioenfonds 8,6 (9,9) -11,2% (-6,1%) 3,0% (9,3%) Grafische bedrijven 6,4 (7,3) -12,0% (-3,1%) 2,5% (7,7%) Philips 12,0 (14,7) -14,1% (-5,7%) 2,4% (8,8%) ABN Amro 5,0 (5,4) -12,7% (-4,1%) 2,4% (8,5%) Shell 10,4 (12,2) -14,5% (-4,9%) 2,1% (9,7%)
De oude optiebeurs in Amsterdam, een plek waar pensioenfondsen de laatste twee jaar veel geld achterlieten.

Reageer op dit artikel