nieuws

Twee OOM-polissen vallen buiten terrorismepool

Archief

Op de Ziektekostenverzekering Bedragenpolis Buitenland is terrorisme niet langer gedekt. De terrorismedekking op de Vandalismeverzekering blijft ongewijzigd.

Nicheverzekeraar OOM neemt deel in de vandalismepool, de Nederlandse Herverzekeringsmaatschappij voor Terrorismeschaden. Dit betekent dat de dekking voor terrorisme is gemaximeerd. Een uitzondering hierop is de Ziektekostenverzekering Bedragenpolis Buitenland. Op deze polis is de terrorismedekking geheel vervallen. De polis valt namelijk buiten de pool doordat de betrokken verzekerden buiten ons land wonen. OOM heeft inmiddels een uitsluitingsclausule aangebracht.
De terrorismedekking op de Vandalismeverzekering blijft ongewijzigd. Deze verzekering valt niet onder de pool vanwege de specifieke dekking.

Reageer op dit artikel