nieuws

Twee nieuwe milieuschade- verzekeringen van Generali

Archief

Generali heeft twee nieuwe milieuschadeverzekeringen geïntroduceerd: één voor bedrijven met beperkte milieurisico’s en één voor het specifieke risico van ondergrondse tanks op eigen terrein.

Met de Simple-Riskpolis richt Generali zich op de doelgroep van circa 500.000 bedrijven waarvan het milieurisico beperkt is. Het gaat om bedrijven waarbij de opslag van gevaarlijke stoffen minder is dan 1.000 kilo of liter.
“Door de strengere wetgeving worden steeds meer bedrijven, ook die bedrijven die een beperkt risico lopen, geconfronteerd met de milieuschadeproblematiek. Daar komt nog bij, dat het traditionele aansprakelijkheidbegrip opgerekt is: de verplichting strekt zich niet alleen uit tot schade die is toegebracht aan derden, maar geldt ook voor verontreiniging op eigen bodem. Het afdekken van het saneringsrisico is derhalve ook van belang”, aldus Generali. De Simple-Riskpolis biedt standaard een dekking voor alle van buiten komende onheilen en eigen gebrek. Hierbij zijn zowel de saneringskosten als de schade toegebracht aan derden gedekt.
Tankpolis
Aangezien de op het eigen terrein aanwezige ondergrondse tanks niet op de Simple-Riskpolis of Rubriekenpolis te verzekeren zijn, heeft Generali hiervoor een aparte verzekering ontwikkeld: de Tankpolis. Deze verzekering dekt de risico’s die samenhangen met de opslag in ondergrondse tanks en dient tevens ter voldoening aan de wettelijke plicht tot financiële zekerheid voor de eigenaar/exploitant van ondergrondse tanks. De omvang van deze verplichting, vastgelegd in het zogenaamde BOOT-besluit (Besluit Opslaan in Ondergrondse Tanks), bedraagt e 225.000 per tank. De verzekerde som voor een Tankpolis bedraagt minimaal die e 225.000 of een veelvoud van e 250.000.
Bestaande polissen
Aangezien de wetgeving is veranderd, zijn de voorwaarden van enkele milieupolissen van Generali voor nieuwe verzekeringen eveneens aangepast.
– Rubriekenpolis: een doorlopende verzekering, bedoeld voor personen of bedrijven die hun werk uitsluitend op hun eigen vaste locatie uitvoeren. De klant heeft de keuze uit drie rubrieken: basisdekking, uitgebreide gevarendekking en topdekking.- Bij-Derden-Polis: een doorlopende verzekering, bedoeld voor personen of bedrijven die hun werk op wisselende locaties uitvoeren.- Tijdelijk-Vast-Polis: een projectgebonden verzekering. In de polis wordt de locatie waar de verzekerde gedurende een zekere periode zal werken, omschreven.De verzekerde som voor alle hierboven vermelde polissen (behalve de Tankpolis) alsmede de Simple-Riskpolis bedraagt minimaal e 500.000 of een ander overeengekomen bedrag in veelvoud van e 250.000. De premiehoogte is afhankelijk van de risicocategorie waartoe het bedrijf behoort, de gekozen dekking en het verzekerd bedrag.
En daar maar hopen dat ie niet lek is…

Reageer op dit artikel