nieuws

Tussenpersoon speelde verzekeraar op Antillen

Archief

De Nederlandse tussenpersoon Henk Smit uit Ede had de feitelijke leiding bij de Curaçaose fietsverzekeraar Westward, zo blijkt uit het eerste curatorverslag over het faillissement van de maatschappij. Het onderzoek naar wie de eigenaar is van Westward, loopt nog. De Pensioen- en Verzekeringskamer is gevraagd om het faillissement in ons land te publiceren.

Henk Smit is eigenaar van Ibas Ede BV, het in februari gefailleerde assurantiekantoor dat in ons land voor Westward de verzekeringen sloot. Op papier was de leiding van de verzekeringsmaatschappij via een ingewikkelde constructie in handen van André Grul. Westward stond sinds 1993 ten onrechte ingeschreven bij de Antilliaanse toezichthouder, de Bank van de Nederlandse Antillen (BNA).
In het faillissementsverslag wordt echter duidelijk dat de banden tussen Smit en Westward nauwer waren dan voorheen mocht worden aangenomen. “Tijdens een gesprek met vertegenwoordigers van de Bank Nederlandse Antillen werd curator Van Daal meegedeeld dat Grul de BNA had meegedeeld dat hij zich feitelijk nimmer operationeel heeft bezig gehouden met de gang van zaken bij Westward, die hij als een trustvennootschap had behandeld, en dat alles werd bestierd door Smit, die niet alleen naar zeggen van de BNA de aanvraag van de Nederlands Antilliaanse verzekeringsvergunning door Westward heeft toegelicht, maar die ook de man achter Ibas Ede BV is. Tijdens telefoongesprekken tussen Grul en curator Van Daal is datzelfde beeld op de voorgrond getreden.”
Van Daal schrijft samenvattend dat “alles de facto werd en wordt aangestuurd, bestierd en besloten door Smit, die geen enkele positie heeft of ooit heeft gehad in Westward”. Van Daal wordt inmiddels bijgestaan door mede-curator Van den Bosch. Tegen hun benoeming is bezwaar gemaakt door de advocaat van bestuurder Grul. Van Daal zou tegenstrijdige belangen hebben en Van den Bosch daarover onjuist hebben ingelicht.
Veel vragen
In het faillissementsverslag worden veel vragentekens gezet bij de handelwijze van Westward, dat ondanks de grote financiële problemen doorging met de verkoop van tienduizenden polissen. De boekhouding van zowel Westward als Ibas is een administratieve chaos: louter kopieën van schermprints waarin geen enkele systematiek valt te ontdekken.
Nederlandse gedupeerde verzekerden hebben zich nog niet tot Westward gewend: “Nu er geen directe middelen beschikbaar zijn, is aan de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) verzocht of deze met het oog op de belangen van de Nederlandse verzekeringsconsumenten bereid zou zijn om ten behoeve van curatoren maar voor haar rekening, het faillissement te publiceren in Nederland. Een dergelijke publicatie lijkt nodig om de mogelijke Nederlandse schuldeisers te wijzen op het bestaan van de mogelijkheid hun eventuele vorderingen hier aan te melden”, meldt het verslag. “Uit de administratie blijkt overigens wel van het bestaan van een pluraliteit van onbetaalde schuldeisers anders dan verzekerden.”
Wie de eigenaar van Westward is, blijft onduidelijk omdat de enig aandeelhouder van de maatschappij Westward Holding NV is. Deze holding kent alleen ‘toonderaandelen’: aandelen die niet op naam staan. “Het onderzoek naar wie de uiteindelijk belanghebbende is van de holding, is nog gaande”, meldt het curatorverslag.
Harry de Meij van de Sociaal-Economische Raad, gevraagd naar de Nederlandse consequenties: “Zou de heer Smit of mevrouw Taylor Parkins (de feitelijk leider in loondienst bij Ibas, red.) zich nu of in de toekomst melden in een leidinggevende functie bij een ingeschreven of opnieuw in te schrijven tussenpersoon, dan zal eerst grondig nagegaan worden of dat in het kader van de zogeheten standseerbepalingen van de Wabb mogelijk is. Het laat zich aanzien van niet”.
De Meij weet te melden dat Smit, voordat Ibas omviel, bezig was de zaak te verkopen. “Maar hij heeft dus blijkbaar de boel laten knallen en is er met het geld vandoor gegaan. Ik verwacht overigens niet dat hij nog plannen heeft om als tussenpersoon actief te zijn.”
Loek van Daalen van de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) was al bekend met de inhoud van het curatorverslag: “Dit is voor ons al oude koek. Wij hebben de zaak helemaal nagekeken en ik kan met de hand op het hart verklaren dat wij hebben gedaan wat we moesten doen. De procedure die wij volgen is in principe goed. Ik kan niet oordelen of toezichthouder BNA al dan niet verkeerd heeft gehandeld. Maar dit is een zeer vervelende zaak. De reputatie van de sector en de belangen van polishouders zijn geschaad. We zullen het verzoek om publicatie van het faillissement zeer welwillend behandelen, maar we moeten uitkijken dat er geen valse verwachtingen worden gewekt bij de polishouders”.

Reageer op dit artikel