nieuws

Tussenpersoon kan bij TBF portefeuille stallen

Archief

Volmachtbedrijf TBF, dat voor zeven tussenpersonen al de backoffice-activiteiten verzorgt, heeft zijn dienstverlening uitgebreid. Tussenpersonen die de afhandeling van hun verzekeringsportefeuille willen uitbesteden, kunnen nu zowel de front- als de backoffice-activiteiten door TBF laten verzorgen.

Volgens directeur Sander Franken zijn er veel tussenpersonen die hun bedrijf willen beëindigen, als gevolg van de ontwikkelingen in de branche, zoals de administratieve problemen bij verzekeraars, concurrentie van branchevreemde bedrijven “Maar doordat de waarde van assurantieportefeuilles onder druk staat, zien veel ondernemers verkoop niet zitten. De waarde van hun portefeuille bepaalt immers vaak (een deel van) hun pensioen”, aldus Franken.
TBF heeft een formule bedacht waarbij de tussenpersoon toch kan stoppen: het beheer van de portefeuille kan volledig uitbesteed worden aan het volmachtbedrijf. Aan de hand van een rekenvoorbeeld schetst Franken de voordelen. “Bij verkoop van een portefeuille met een doorlopende provisie van bijvoorbeeld e 45.000 voor driemaal die provisie (e 135.000), welk bedrag wordt aangewend voor een lijfrente, zou een tussenpersoon een jaarlijkse uitkering van e 11.000 ontvangen”. Uitbesteding aan TBF kan volgens hem meer opleveren. “TBF neemt het volledige beheer van de portefeuille over. Dat betekent dat de backoffice-, frontoffice- en buitendienstwerkzaamheden door ons verricht worden. De portefeuille zal zo veel mogelijk onder private label van de tussenpersoon worden ondergebracht in de volmachten van TBF. Het intermediair houdt portefeuillerechten conform de Wabb, wat contractueel wordt geregeld.”
TBF betaalt de tussenpersoon een vast percentage van de doorlopende jaarprovisie. “Daarvoor hoeft de tussenpersoon geen enkele inspanning meer te verrichten.”. Bij een te ontvangen percentage van 33% over de jaarprovisie zou dat de tussenpersoon e 15.000 opleveren. “Voor de tussenpersoon heeft deze constructie dus grote financiële voordelen”, aldus Franken. De 33% die TBF betaalt over de doorlopende provisie, is volgens hem niet te hoog. “Wij schuiven de portefeuille zo veel mogelijk in de volmacht; dat levert ons tekencommissie op. En wij gaan de portefeuille bewerken.”
TBF is anderhalf jaar geleden gestart. Het bedrijf telt, in fte gerekend, ruim zestien medewerkers, biedt aan zo’n dertig tussenpersonen schadeproducten voor particulieren en mkb en verzorgt de backoffice voor zeven tussenpersonen.

Reageer op dit artikel