nieuws

Tussenpersoon Jos Lindhout verstrikt in tentakels Amev

Archief

Het dossier PSL Adviesgroep/Hestia Eindhoven past nauwelijks in zijn aktetas. Terugblikkend op vijftien jaar assurantiebemiddeling vliegen de miljoenen guldens en euro’s over tafel: aan provisiegelden, leningen, overname-aanbiedingen en schulden. Verder torst Lindhout een rugzak frustraties met zich mee, vooral gevuld door verzekeraar Amev. Een kijkje in de aktentas en rugzak van Lindhout.

Jos Lindhout wandelt eind jaren tachtig via IAK Eindhoven de assurantiewereld binnen. Na een kort verblijf bij RVS en ABN Bank begint hij samen met oud-voetballer Pleun Strik in Eindhoven een eigen bedrijf: PSL Adviesgroep. Na het vertrek van Strik groeit het Eindhovense kantoor snel uit tot een van de honderd grootste intermediairbedrijven van ons land. Telemarketing en het benutten van overwaarde op woningen zijn de sleutels voor dat succes.
In de eerste jaren zijn Royal (nu Allianz) en Hooge Huys (nu Reaal) hofleveranciers van verzekeringspolissen. Royal maakt halverwege de jaren negentig plaats voor AXA. Die verzekeraar is zo verguld met het verkoopapparaat van PSL, dat verkoopdirecteur Guido Witpen een aparte bonusregeling opstelt voor AXA’s paradepaardje, universal-lifeverzekering Privé Pensioenfonds. Die provisieregeling is dermate bijzonder dat de administratiesystemen deze niet kunnen verwerken. De drieduizend polissen (“We waren een megaproducent”, aldus Lindhout) worden daarom handmatig verwerkt. Dat gaat niet goed en er ontstaat een conflict over de provisiebetalingen. In 2002 koopt AXA dat conflict overigens met een kleine _ 2 mln af. Niet te stuiten
PSL is in die tijd in trek. In het Philips Stadion bezoeken vele branchegenoten de derde helft van voetbalwedstrijden van PSV. De feesten in de skybox duren tot in de late uurtjes: de assurantiesuccessen smaken goed. Aegon meldt zich voor een overname van 49% van de PSL-aandelen voor _ 5 mln, maar Lindhout wijst het aanbod af. Later meldt ook oude bekende Witpen zich: hij wordt tijdelijk directeur bij PSL en doet, met in zijn borstzak ruim _ 3 mln van verzekeraar Amev, een bod op de meerderheid van de aandelen. Maar Lindhout wil zijn juweel, goed voor jaaromzetten van meer dan _ 6 mln, niet kwijt.
PSL lijkt niet te stuiten als met Amsterdam Thuiszorg in 2001 een miljoenencontract wordt gesloten voor adviesdiensten aan de 7.500 werknemers van de thuiszorgorganisatie. Enkele tientallen werknemers extra zijn in dienst genomen, als Amsterdam Thuiszorg het contract – goed voor _ 7 mln aan inkomsten in drie jaar – financieel niet kan nakomen. Dat levert, opgeteld bij het AXA-conflict, financiële problemen op; de bodemprocedure tegen het thuiszorgbedrijf loopt nog steeds. @PLI = PSL werkt intussen al enige tijd met Falcon. De levensverzekeraar is daarmee zo content, dat hij de eerste nood wel wil lenigen met een lening van _ 1,6 mln. Falcons grote broer Amev zorgt voor een deel van het geld. Als voorwaarde stelt de Falcon-directie productie-eisen. De individuele levensverzekeringen die PSL verkoopt, moeten voorzien zijn van een Falcon-stempel en alle schadeverzekeringen en collectiviteiten moet PSL onderbrengen bij Amev. Onafhankelijk advies of niet, de productie-eis vormt geen probleem. Sanering
In 2002 wordt de bemoeienis van Amev met PSL groter. Het Eindhovense kantoor heeft er weer een probleem bij als gelden uit de verkoop van de reisbureaus niet volledig worden betaald. Amevs financierings- en participatiemaatschappij Asam wil samen met WestlandUtrecht Hypotheekbank (WUH) een lening van _ 1,5 mln verstrekken aan PSL. De WUH-directie (Jan Calf en Ferdi Jonkman) komt in Utrecht op bezoek bij Asam-directeur Rob Beumer en Falcon-directeur Rijnaart om, in het bijzijn van Lindhout, de financieringsovereenkomst op te stellen. De koffie is nog niet ingeschonken als Beumer zonder toelichting meldt dat de deal niet doorgaat.
Een sanering moet dan soelaas bieden: Lindhout snijdt in personeel, verkoopt voor _ 0,86 mln de PSL-vestigingen in Uden en Capelle aan den IJssel, koopt een schuld aan huisbankier ABN Amro af en ziet zelf af van liefst driekwart miljoen euro door een lening en een pensioenreserve kwijt te schelden. Van de Meene
In het najaar van 2002 meldt Beumer (Asam) zich weer. Hij draagt een nieuwe zakenpartner aan: Henk van de Meene, voormalig aandeelhouder van groothandel Unigro en directeur van bouwbedrijf BAM. Gesprekken in het Belgische Knokke leren dat Van de Meene, namens meerdere zakenlui, 50% van de aandelen wil kopen. PSL moet een powerhouse worden: een kerstboom opgetuigd met andere assurantiekantoren waarin Asam participeert.
Nog voordat er handtekeningen zijn gezet, stort Amev al _ 1,3 mln op de PSL-rekening en zeggen Amev en Falcon toe _ 0,8 mln aan schulden kwijt te schelden. Tijdens een onderhoud (maart 2003) in Utrecht tussen Beumer en Lindhout belt Van de Meene op met de mededeling dat de aankoop akkoord is. Negen dagen later schudden Van de Meene en Lindhout elkaar de hand, maar een dag later moet Lindhout in het Belgische Brasschaat verschijnen. Beumer en Van de Meene melden dat de transactie geen doorgang zal vinden; enig onderpand voor de zojuist gestorte _ 1,3 mln ontbreekt daardoor.
Hestia Group moet alle aandelen PSL gaan overnemen. Privé
Enkele dagen later maakt Lindhout in het Amev-kantoor in Utrecht kennis met de Hestia-aandeelhouders André Martens en Marcel van den Berg. Het bod is één euro. In ruil daarvoor is Lindhout van alle bedrijfsschulden af en komt er voor hem een riante afvloeiingsregeling, die onder meer voorziet in een betaling van _ 75.000 aan WestlandUtrecht voor de privé-hypotheek van Lindhout. Asam-directeur Beumer meldt erbij dat de overname die middag rond moet zijn en dat bij een negatieve uitkomst voor _ 0,2 mln aan bonusprovisies bij Falcon wordt geblokkeerd.
Lindhout voelt zich gedwongen akkoord te gaan met de verkoop van PSL aan Hestia. Echter, de beloofde betalingen door Hestia blijven daarna uit. Als de rechtbank de PSL-vordering met betrekking tot de verkochte reisbureaus toekent, heeft Lindhout inmiddels _ 0,3 mln te vorderen op Hestia. @PLI = Een jaar later is het geduld van Lindhouts hypothecair geldverstrekker WestlandUtrecht op en wordt zijn woning en naastgelegen grond in Waalre geëxecuteerd. De wet van Murphy doet twee weken later opgeld voor Lindhout als de gemeente Waalre een procedure wint van de provincie Noord-Brabant: de zojuist door Lindhout bij executie verkochte grond wordt een bouwkavel. Daarmee stijgt de waarde van de kavel in één klap met _ 1 mln: kapitaal dat aan Lindhouts neus voorbijgaat. Faillissement
In de zomer van 2004 hebben Lindhout en Beumer weer contact: Asam stelt voor dat Lindhout de Eindhovense tak van Hestia, zijn eigen bedrijf dus, weer terugkoopt. Samen met Oskar de Waal doet Lindhout een bod van _ 2,2 mln. Onvoldoende, want de portefeuille gaat naar Buro Philip van den Hurk, een oud-werknemer van Lindhout én goede bekende van Amev en Asam. Die zou _ 2,6 mln hebben geboden. In AM zegt Van den Hurk later dat hij Hestia Eindhoven/PSL koopt voor één euro met overneming van de schulden.
De PSL-aandelen kunnen echter niet worden geleverd, omdat zowel Lindhout als voormalig Hestia-aandeelhouder Martens daarop beslag hebben laten leggen. Zeer opmerkelijk is vervolgens een brief die Buro Philip van den Hurk stuurt aan relaties van Hestia Eindhoven/PSL, waarin het kantoor voorstelt om de schulden af te kopen tegen betaling van 12,5% daarvan. “Ongehoord. Van den Hurk is op dat moment helemaal geen partij!”, stelt Lindhout. @PLI = Later wordt hij dat wel. In maart gaat Hestia (inclusief PSL) namelijk failliet. Consequentie is dat de aandelen waarop Lindhout beslag heeft gelegd, waardeloos worden. Van den Hurk koopt van de Utrechtse curator Houthoff de Eindhovense portefeuille en Hestia-directeur Van den Berg koopt de rest van de Hestia-portefeuille. “Tegen marktconforme prijs”, verklaren zij. Of zij – net als in het verleden – gebruikmaken van Asam-gelden, laat zich raden. Naar de vernieling
De conclusie dat Lindhout inmiddels “doodziek van de assurantiebranche” is, lijkt na dit relaas vanzelfsprekend. “Mijn bedrijf is naar de vernieling geholpen, ik ben m’n huis uit gejaagd en zit met twee ton aan advocaatkosten. Vooral Rob Beumer heeft mij, m’n gezin en de PSL-medewerkers – alle mooie beloften ten spijt – gewoon de moord laten stikken. En de raad van bestuur van Fortis ASR is van dit dossier volledig op de hoogte en toont zich er doofstom voor.”
Met zijn verhaal wil Lindhout zijn “waardigheid herwinnen” en een waarschuwing afgeven aan collega-tussenpersonen. “Mijn verhaal staat niet op zichzelf. Aan deze misstanden moet een einde komen.” @PLI = Overigens is Lindhout inmiddels weer met nieuwe bagage de ‘assurantiejungle’ ingetrokken. Bij de Eindhovense JSL Groep werken inmiddels weer zes mensen, vooral afkomstig van het oude PSL.
‘PSL kwam op mijn weg’
Henk van de Meene laat zich niet uit over zijn band met Amev en zijn motieven om twee jaar geleden PSL te willen kopen. “Ik doe in projectontwikkeling en financieringen en PSL kwam op mijn weg”, zo verklaart hij. Buiten de ‘mislukte’ overnamepoging van PSL zegt Van de Meene zich nimmer te hebben geïnteresseerd in assurantiezaken.
Amev zegt geen relatie (meer) te hebben met Van de Meene. “Hij maakte deel uit van een groep particuliere beleggers, die aan Asam kenbaar had gemaakt te willen beleggen in assurantiekantoren. Asam heeft deze groep in contact gebracht met Jos Lindhout.” In een skybox van het PSV-stadion liet Jos Lindhout samen met verzekeraars de assurantiesuccessen goed smaken. Inmiddels is hij een minder gevierd man. Jos Lindhout: “Mijn verhaal staat niet op zichzelf.”

Reageer op dit artikel