nieuws

Tussenpersonen negeren massaal meldplicht CBP

Archief

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) gaat boetes tot maximaal e 4.540 uitdelen aan bedrijven die in april nog niet bij de toezichthouder hebben gemeld dat zij met persoonsgegevens werken. Conform de nieuwe privacywetgeving hadden bedrijven vóór 1 september 2002 moeten voldoen aan hun meldplicht. Tot nog toe zijn uit de assurantiebranche ongeveer duizend meldingen binnengekomen bij het CBP.

Omdat blijkt dat tal van bedrijven, waaronder een fors aantal assurantiekantoren, nog niet aan de meldplicht hebben voldaan, heeft het CBP aan twintig brancheverenigingen en ruim tweehonderd organisaties, waaronder de NVA, aangeschreven. De NVA heeft haar leden en een deel van het ongebonden intermediair nogmaals gewezen op de verplichting.
De NBVA heeft geen brief ontvangen. “Onze leden hebben driftig gebruik gemaakt van de voorbeeldmelding die wij op ons extranet hebben geplaatst”, is de verklaring van woordvoerder Paul Oostdam. Volgens het CBP is de NBVA echter ten onrechte niet aangeschreven. “Dat is een omissie”, aldus een CBP-woordvoerder. “Wij controleren namelijk niet of een kantoor dat melding doet, is aangesloten bij een branchevereniging.” Hoeveel tussenpersonen het verwerken van persoonsgegevens nog moeten melden, is bij het CBP niet duidelijk. “Het grootste deel heeft echter nog geen melding gedaan.”
Geen vrijstelling
Bedrijven die werken met klantenbestanden zijn in principe vrijgesteld van de meldingsplicht. Voor verzekeraars en banken geldt die vrijstelling echter niet, omdat zij werken met bijzondere gegevens, zoals medische gegevens en gegevens over een eventueel strafrechtelijk verleden. De tussenpersoon moet deze gegevens verzamelen en is dus ook niet vrijgesteld. “Dat hebben wij gedaan, omdat wij in het verleden klachten hebben gehad over het gebruik van persoonsgegevens in de assurantiebranche. In een grote stad gaan die gegevens nog verloren in de massa, maar in een middelgrote plaats ligt dat al anders.”
Het CBP erkent dat niet te achterhalen is of alle tussenpersonen daadwerkelijk hebben voldaan aan de meldingsplicht. Zeker is wel, dat vrijwel alle assurantiekantoren die plicht hebben. “Tenzij je bijvoorbeeld alleen paarden verzekert”, aldus het CBP. “Het is de verantwoordelijkheid van degene die de gegevens verwerkt, om zich te melden. Er wordt nog wel eens gezegd dat de melding een lastenverzwaring betekent voor bedrijven. Dat wijzen wij van de hand. Het gaat erom dat je als bedrijf weet waar je mee bezig bent. Je wordt gedwongen goed naar jezelf te kijken; correct omgaan met persoonsgegevens is in het belang van de klant.”
Heel streng zal het CBP niet omgaan met bedrijven die ook in april nog niets van zich hebben laten horen: “We zullen er een aantal gevallen uitpikken, maar we gaan niet massaal boetes uitdelen. We gaan niet als een dolleman om ons heen slaan.”
NVA-leden kunnen een handleiding en voorbeelden van de meest voorkomende administratie downloaden via het NVA-extranet. Niet-leden kunnen de documentatie voor e 50 opvragen via info@nva.nl. Dutch Insurance Network, Bureau D&O, DenK en VVP hebben een gratis ‘Invulhulp CBP’ ontwikkeld, die is te vinden op www.startatp.nl en op www.denk.biz/cbpinvulhulp.

Reageer op dit artikel