nieuws

Tussenpersonen moeten weg naar DossierNet nog vinden

Archief

DossierNet, een internetapplicatie die de koppeling tussen de administratie van de tussenpersoon en van verzekeraars mogelijk maakt, is klaar. Het wachten is op tussenpersonen die de applicatie omarmen. Initiatiefnemer Rien Eyzenga, die samen met Edwin Kemers, DossierNet bedacht heeft, ziet dat niet al te somber in. “Maar het klopt dat het succes staat of valt met het aantal tussenpersonen dat de applicatie gaat gebruiken.”

De huidige versie van DossierNet (www.dossiernet.nl) is veel uitgebreider dan Eyzenga halverwege vorig jaar zelf voor ogen stond (zie AM 2001, nr. 16, pag. 5). “Als je uiteindelijk aan het bouwen slaat en je merkt wat de mogelijkheden zijn dan ga je vanzelf proberen of andere toepassingen ook al kunnen. En dat bleek het geval te zijn.”
Eén van de doelen die Eyzenga en Kemers voor ogen staan met DossierNet is het benutten van de commerciële mogelijkheden. Voorwaarde daarvoor is dat de consument de site moet bezoeken, daar alle benodigde informatie moet kunnen vinden en dat hij vervolgens voor advies contact opneemt met zijn tussenpersoon. Om die reden bestaat het consumentendeel van de site dan ook uit ruim tachtig pagina’s met informatie, rekenmodules en aanvraagformulieren voor diverse producten. Als de bezoeker het aanvraagformulier invult en verstuurt, krijgt de tussenpersoon daarvan digitaal een bericht.
De klant kan in DossierNet al zijn polissen onderbrengen in zijn Persoonlijk Dossier. Dit deel is alleen bereikbaar via een inlogprocedure. De gegevens die al bij de tussenpersoon bekend zijn, worden automatisch in de map van de klant gezet. “Voor de rest moet de klant de gegevens zelf invoeren, maar hij kan daarbij natuurlijk een beroep doen op de adviseur. Daar liggen dus onder meer die commerciële mogelijkheden voor de tussenpersoon. Als de klant al zijn financiële informatie in DossierNet onderbrengt, kan de tussenpersoon zien wat er eventueel nog ontbreekt”, aldus Eyzenga.
De klant heeft hier de mogelijkheid schades te melden en polissen te muteren, waarna de mutatie digitaal bij de tussenpersoon binnenkomt. Verder kan hij de correspondentie en de schermnotities van de tussenpersoon inzien. Ook kan hij de schadeafhandeling volgen en heeft hij de mogelijkheid om vanaf een autopoliskaart een premie op te vragen vanuit de Rolls-databank.
De klant in de hoedanigheid van ondernemer heeft de beschikking over personeelskaarten van zijn medewerkers. Hiermee kan hij de administratie beheren, waaronder automatische doormelding van ziektes naar de eigen arbodienst, registratie van ziekteverzuim voor de verzuimverzekeraar en koppeling aan de poliskaarten voor ziekteverzuim, WAO-hiaat, collectief ongevallen en pensioen. Verder worden automatisch de verlooptijden geregistreerd die vereist zijn bij de Wet Verbetering Poortwachter, zodat de ondernemer op tijd wordt gewaarschuwd om maatregelen te nemen.
Tussenpersoon
Voor de tussenpersoon levert het werken met DossierNet alleen maar voordelen op, stelt Eyzenga. “Als je alleen al kijkt naar de kostenbesparing op drukwerk en portokosten op jaarbasis, dan heeft hij zijn abonnementskosten er zo uit.” Het feit dat de tussenpersoon naast DossierNet zijn systeemhuispakket moet gebruiken, is volgens Eyzenga geen probleem. “Ik moet nu ook diverse applicaties opstarten, naast mijn systeemhuispakket. Bovendien kunnen de gegevens uit het systeemhuispakket ingelezen worden in DossierNet. Voor het systeemhuispakket Assis van ASN is dat al voor elkaar.
In het domein van het intermediair komen alle berichten binnen die vanuit de consumentensite aan de tussenpersoon zijn verzonden. De berichten kunnen uitgeprint worden of digitaal worden opgeslagen. De tussenpersoon heeft vanuit DossierNet toegang tot de extranetten van de verzekeraars. De inlogprocedures kan hij zelf invullen, waarna de inlogprocedure automatisch gestart wordt. Verder is er een forum waar tussenpersonen in een afgeschermde omgeving hun gezamenlijke problemen kunnen bespreken, vragen kunnen stellen en hulp kunnen vragen. Daarnaast zijn op dit deel dezelfde rekenmodules te vinden als op het consumentendeel.
Verder biedt DossierNet de tussenpersoon de mogelijkheid tabellen uit zijn eigen systeemhuispakket gelijk te trekken met de tabellen uit DossierNet zodat uploaden mogelijk wordt. Met een tekstverwerker op internet kan hij alle tekstschermen wijzigen, opslaan en weer terughalen.
Alle poliskaarten uit zijn systeemhuispakket zijn per klant aanwezig. Hij kan per kaart notities maken die naar keuze wel of niet zichtbaar zijn voor de klant. Hij heeft de mogelijkheid om per klantkaart correspondentie aan te maken en deze te verzenden per fax, post of e-mail al naar gelang de klant heeft aangegeven. Dezelfde mogelijkheid bestaat voor bijvoorbeeld verzekeringsmaatschappijen. Deze kunnen zelfs op afdelingsniveau aangeven op welke wijze ze de correspondentie van de tussenpersoon willen ontvangen. De verzekeraar heeft hierbij de keuze uit de fax, e-mail of gim (generieke interface manager). De informatie kan desgewenst digitaal worden opgeslagen. Verder heeft de tussenpersoon de mogelijkheid om via een druk op een hulptoets het telefoonnummer van de betrokken afdeling, inclusief adres en rekening-courantnummer op te vragen.
Kosten
De mogelijkheid om via het Assurantie Data Netwerk (ADN) berichten te versturen, is (nog) niet opgenomen in DossierNet. Eyzenga: “Allereerst is ADN ook al via het systeemhuispakket beschikbaar voor het verzenden van berichten. Daarnaast ben ik er heilig van overtuigd dat de door ASN en inmiddels ook door andere systeemhuizen omarmde Generieke Interface Manager het huidige ADN zal gaan vervangen. Optimale ketenintegratie wordt bereikt als de verzekeraar zelf kan aangeven via welk kanaal hij de gegevens wil ontvangen. Dat kan zijn via fax, e-mail, ADN of gim. Dat is waar wij onder andere met DossierNet naar toe willen.” Overigens krijgt de tussenpersoon in DossierNet wel een signaal dat het bericht al via ADN verzonden is.
De basismodule van DossierNet, het informatiegedeelte, kost e 950 per jaar. Als de tussenpersoon het communicatiedeel toevoegt komt daar e 200 bij. Neemt de tussenpersoon alle mogelijkheden van DossierNet af dan kost hem dat op jaarbasis e 1.800. Volgens Eyzenga haalt hij zijn renteverlies eruit als minimaal veertig tussenpersonen zijn aangesloten.
Hij realiseert zich terdege dat hij de acceptatie van de tussenpersoon keihard nodig heeft om verzekeraars over de streep te trekken. Daarom zijn er bijvoorbeeld demonstraties gegeven voor de gebruikersvereniging van het pakket Assis 2000.
Rien Eyzenga (links) en Edwin Kemers: “Intermediair krijgt nu eindelijk de kans zich te profileren.”

Reageer op dit artikel