nieuws

Turien & Co: uitbreiding van ‘chauffeursaansprakelijkheid’

Archief

Volmachtbedrijf Turien & Co heeft zijn polis van werkgeversaansprakelijkheid voor bestuurders van motorrijtuigen (Wegas) uitgebreid. Turien deed dit naar aanleiding van een recent arrest van de Hoge Raad.

De Wegas was in het leven geroepen na het roemruchte ‘Arena’-arrest van 12 januari 2001. Die uitspraak betekende een verbreding van de werkgeversaansprakelijkheid. De Hoge Raad oordeelde namelijk dat een werkgever aansprakelijk kan worden geacht voor schade die werknemers kunnen lijden, doordat zij in de uitoefening van hun werkzaamheden bij een ongeval betrokken raken terwijl zij een motorrijtuig besturen. Een dergelijke schade was op dat tijdstip noch onder avb- noch onder WAM-polissen gedekt.
Op 9 augustus van dit jaar oordeelde de Hoge Raad dat deze vorm van werkgeversaansprakelijkheid in sommige gevallen ook kan gelden bij woon-werkverkeer. Woon-werkverkeer valt als zodanig niet onder het begrip ‘uitoefening van werkzaamheden’. Maar, aldus de Hoge Raad in een voorliggende zaak, gelet op de omstandigheden van het ongeval was het vervoer op één lijn te stellen met vervoer dat plaatsvindt krachtens de verplichtingen uit de arbeidsovereenkomst en in het kader van de voor werkgever uit te voeren werkzaamheden. (Zie uitgebreide analyse in AM 18, pag. 47)
Informatieplicht
Turien & Co adviseert het intermediair hun zakelijke relaties te informeren over deze verdere uitbreiding van de werkgeversaansprakelijkheid. Dat is niet alleen in het belang van de werkgever, maar ook in het belang van de tussenpersoon zelf. “Niet uit te sluiten valt, dat het niet tijdig informeren van relaties kan leiden tot aansprakelijkheid aan de zijde van de assurantieadviseur indien zich een ongeval als bedoeld in de arresten voordoet”, werpt Turien op.

Reageer op dit artikel