nieuws

Towers Perrin: bedrijven prefereren combinatiepensioen

Archief

Nederlandse ondernemingen streven naar flexibeler pensioenregelingen. Dat blijkt uit recent onderzoek van het managementadviesbureau Towers Perrin naar de employee-benefits onder ruim veertig grote Nederlandse ondernemingen. De bedrijven willen de gangbare eindloonregeling omzetten in een middelloonregeling of in een zogeheten hybride pensioenregeling.

Over de gehele linie stelt Towers Perrin vast dat de bedrijven hun employee-benefitsplannen flexibeler willen maken. Kostenbeheersing staat hierbij voorop. De grotere flexibiliteit zal gepaard moeten gaan met een verschuiving van een deel van het risico in de richting van de werknemer. In ruil daarvoor kunnen de benefits beter aansluiten op de individuele wensen van de werknemers.
Ten aanzien van pensioenen leggen de ondernemingen een voorkeur voor combinatiepensioenen aan de dag. Het gaat hierbij om pensioenen waarbij de verantwoordelijkheid voor een deel bij de werkgever ligt en een ander deel naar de werknemer verschuift in de vorm van een beschikbaar-premiesysteem. Nu biedt nog slechts 8% van de deelnemende ondernemingen dit aan, maar 22% overweegt zijn pensioenplan om te zetten naar een meer hybride regeling. Naar verwachting zal het percentage eindloonregeling dalen van 37% naar 28% en stijgt het aandeel van de middelloonregeling van 22% naar 31%.
Directe en indirecte kosten
Behalve de pensioenen zijn door Towers Perrin ook andere employee-benefits onder de loep genomen. Opvallend is de teruggang in benefits die directe kosten met zich meebrengen, zoals kinderopvang en representatievergoeding. Daarentegen stijgen de benefits die geen directe kosten met zich meebrengen, zoals vakantiedagen kopen/verkopen en sabbatical leaves.
Momenteel biedt 63% van de deelnemende bedrijven programma’s aan om de werkomstandigheden te verbeteren. Dit percentage zal in de toekomst stijgen naar ruim driekwart van de ondernemingen. Ook lifestyle-programma’s, jaarlijkse medische tests en gesubsidieerd sporten ondervinden een toenemende belangstelling.

Reageer op dit artikel