nieuws

Tom Kok: “het is knap dat Ineas er nog is”

Archief

Volgens Tom Kok, onder meer oud-directievoorzitter van FBTO, is het knap dat Ineas nog steeds bestaat. “Ineas is één van de laatste serieuze internetinitiatieven in de verzekeringsbranche. En ondanks dat er mensen zullen gniffelen als Ineas ten onder gaat, zou het beter zijn voor de verzekeringsbranche als het wèl slaagt.”

Kok is twee maanden geleden benaderd door Ineas-directeur Niek Ligtelijn met de vraag om hem te adviseren. “Ik heb geen officiële functie bij Ineas. Ik adviseer en heb nu ongeveer zeven keer met Ligtelijn gesproken. Ze verkeren nog steeds in een zeer kritische fase en het zou makkelijker geweest zijn om te stoppen dan om door te gaan. Ligtelijn moet nu tijdig een nieuwe partner vinden, want het is zonder meer de moeite waard om in Nederland een internetverzekeraar te houden.”
Volgens Kok zijn er drie scenario’s mogelijk. “Ineas heeft een aantal waardevolle zaken. Allereerst hebben ze een intelligent geautomatiseerd systeem ontwikkeld voor Europese verzekeraars. Het is juridisch gezien buitengewoon moeilijk om een systeem te bouwen dat voldoet aan de wetgeving van meerdere landen en dan ook nog zodanig dat klanten in hun eigen taal alles aangeleverd krijgen. Menig grote internationale verzekeraar zou daar zijn vingers bij aflikken. Dit systeem kunnen ze in licentie aanbieden. Op de tweede plaats is Ineas er in geslaagd om in vier Europese landen vergunningen te verkrijgen en vestigingen te openen. Dat betekent dat zij verzekeraars een snelle start in Europa kunnen bieden. Andere verzekeraars kunnen gebruik maken van de operationele backoffice van Ineas. En op de derde plaats is er vijf miljoen euro nodig om een internetverzekeraar op te richten. Daarmee heb je een eerlijke kans om over een paar jaar een goede internetverzekeraar te hebben. Met de huidige opzet bestaat er een redelijke kans dat één van de drie mogelijkheden uitgevoerd wordt. En mocht het misgaan, dan hebben ze altijd nog dat geautomatiseerde systeem. Wat ze nodig hebben is tijd en die management buy-out geeft ze die tijd.”
Online tussenpersoon
Een nieuw onderdeel van Ineas is het pas opgerichte Ineas Insurance Agency. Daarmee is Ineas nu in Duitsland en Frankrijk actief als gevolmachtigd agent. Volgens Ligtelijn was het altijd al de bedoeling dat Ineas (ook) als online tussenpersoon actief zou worden. “Dat is door de omstandigheden alleen versneld. We kunnen nu toch producten aanbieden, ondanks dat we zelf als verzekeraar onze klanten niet van dienst kunnen zijn.”
In Nederland zal Ineas voorlopig nog geen nieuwe verzekeringen sluiten. “We richten ons toch in eerste instantie op de markten waar we de meeste klanten hebben en dat zijn Duitsland en Frankrijk”, zegt Ligtelijn. In Duitsland wordt samengewerkt met Deutsche Internet Versicherung AG, een verzekeraar waar Ineas-bezoekers vanaf 1 januari nieuwe verzekeringen kunnen sluiten. Ook de bestaande portefeuille wordt per die datum overgedragen.
Ligtelijn heeft nog steeds geen nieuwe kapitaalverstrekkers gevonden. “We hebben nu zelf een plan ontwikkeld. We hebben als management de aandelen overgenomen via het bedrijf Intsure.” Van dat bedrijf is Ligtelijn zelf aandeelhouder via de in november opgerichte JKNL Holding. Intsure is actief op ICT- en verzekeringsgebied. ———-facultatief———
Vanwege het nog steeds ontbrekende kapitaal moet Ineas nu afbouwen, aldus Ligtelijn. “Het concept is niet veranderd. Daar gaan we mee door, maar we hebben het bedrijf tijdelijk in eigen hand genomen.” Het optreden als gevolmachtigde is een manier om het contact te behouden met de circa 25.000 klanten, die vorig jaar te horen hebben gekregen dat zij beter hun polis konden opzeggen. “We willen eerst de zaken op orde brengen”, zegt Ligtelijn, “ook in Nederland zoeken we naar een oplossing om de klant te kunnen bedienen en behouden, ook al is dat als gevolmachtigde.”

Reageer op dit artikel