nieuws

Toezichtskosten AFM fors omhoog

Archief

De kosten voor het toezicht door de Autoriteit Financiële Markten (AFM) gaan dit jaar met zo’n 30% omhoog. Vooral de salariskosten voor de nu 273 medewerkers – was 186 eind 2001 – zijn daarop van invloed.

De bijdragen in de kosten van onder toezicht staande instellingen schieten met 32% omhoog naar in totaal e 32,6 (25,3) mln. Daarmee moet het exploitatietekort van vorig jaar (e -1,5 mln) worden rechtgezet. De bijdrage van assurantietussenpersonen is bescheiden begroot: e 0,25 mln. De overheid draagt dit jaar e 1,6 mln bij, na vorig jaar e 4,0 mln te hebben betaald. Dat saldo werd vooral opgeschroefd door een bijdrage van e 2,75 mln aan de introductie van de Financiële Bijsluiter.
Die campagne heeft een naamsbekendheid van de Financiële Bijsluiter weten te realiseren van 52% bij de Nederlandse bevolking boven de achttien jaar. Wanneer de personen worden meegeteld die na uitleg zeggen de bijsluiter alsnog te kennen, dan ligt het percentage op 62%.
Volgens de AFM voldeden veel bijsluiters kort na de introductiedatum van 1 juli niet aan de gestelde normen. Na schriftelijk of mondeling contact met de AFM zijn verbeteringen snel zichtbaar geworden, zo vindt de toezichthouder.
De Autoriteit was vorig jaar het meest druk met aandelenlease. Er werden 5.239 vragen en klachten ingediend; 40% meer dan een jaar eerder. De 8.000 klachten over Legio Lease zijn hierbij niet meegerekend. In het verslagjaar deed de toezichthouder in totaal 23 aangiftes bij het Openbaar Ministerie. Verder werden er 13 (20) boetes uitgedeeld en 52 (22) dwangsommen opgelegd. Het toezicht van AFM omvatte vorig jaar: 376 (406) vergunninghouders Wet Toezicht Effectenverkeer, 593 vergunninghouders Wet Toezicht Beleggingsinstellingen, 117 vergunninghouders Wet Consumptief Krediet en 7.985 (7.734) cliëntenremisiers.

Reageer op dit artikel