nieuws

Toezichtsakkoord over en mét Fortis

Archief

De financiële toezichthouders in België en Nederland hebben een nieuwe toezichtsovereenkomst getekend met het binationale concern Fortis.

Bij het toezicht op Fortis zijn betrokken: De Nederlandsche Bank en de Pensioen- en Verzekeringskamer voor Nederland en de Controledienst voor de Verzekeringen plus de Commissie voor het Bank en Financiewezen (CBF) namens België.
De overeenkomst is bedoeld als aanvulling van het sectorale toezicht op de bancaire en verzekeringspool van de Fortis-groep. “Deze overeenkomst vervangt een eerdere overeenkomst uit 1996. De evolutie in de beheersstructuren van de Fortis-groep en de internationale ontwikkelingen inzake het toezicht op financiële dienstengroepen maakten een aanpassing van die overeenkomst noodzakelijk”, aldus de CBF.
De nieuwe overeenkomst bevat onder meer een opsomming van de prudentiële aandachtspunten waarover Fortis aan de toezichthouders dient te rapporteren. De toezichthouders hebben onderling afgesproken, dat de CBF als coördinator van het aanvullende toezicht zal fungeren.

Reageer op dit artikel