nieuws

Toezichthouders gaan nauwer samenwerken

Archief

De Pensioen-& Verzekeringskamer (PVK) en de Nederlandsche Bank (DNB) hebben de banden verder verstevigd. “De onderlinge verschillen blijken betrekkelijk”, aldus DNB-president Nout Wellink.

Meest concreet is het opzetten van gezamenlijke toezichtteams voor het toezicht op financiële conglomeraten. Volgens Dirk Witteveen is dit logisch en noodzakelijk: “De financiële sector, van leningen tot verzekeringen, is voor 80% in handen van conglomeraten.”
De nauwere samenwerking komt verder tot uitdrukking in human resource management, automatisering en documentaire informatievoorziening. De voornemens zijn vastgelegd in een heus convenant, dat door beide partijen wordt gezien als een stap in de richting van een integraal prudentieel toezicht op de financiële sector.
Volgens Wellink markeert het convenant een nieuwe fase, die voor zowel de PVK als DNB een verrijking betekent. “We gaan kennis en ervaring uitwisselen. En de onderlinge verschillen blijken betrekkelijk. We kijken steeds meer op dezelfde wijze naar de risico’s bij financiële groepen.”
Arnold Schilder, directielid van DNB en bestuurder bij de PVK, is een soortgelijke mening toegedaan. “Wat mij tot dusver is opgevallen, is het gemak waarmee de samenwerking zich voltrekt. Het gaat eigenlijk heel natuurlijk.”
Arnold Schilder (links) in gesprek met Carlo de Swart, voorzitter van het Verbond van Verzekeraars, tijdens de NBVA Nieuwjaarsdag: “Het gaat eigenlijk heel natuurlijk”.

Reageer op dit artikel