nieuws

Toezichthouders bezorgd om administratieve achterstanden

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) maken zich ernstig zorgen om de administratieve achterstanden bij menig levensverzekeraar. Zij willen via een enquête inzicht krijgen in de werkelijke omvang.

“Uit onze toezichtswerkzaamheden en signalen uit de markt ontstaat het beeld dat er in de verzekeringsbedrijfstak – met name bij levensverzekeraars – grote administratieve werkvoorraden bestaan, en als gevolg daarvan lange doorlooptijden.” De PVK en de AFM rechtvaardigen hun bemoeienis met de interne processen van verzekeraars om drie redenen. Ten eerste kunnen administratieve werkvoorraden een belemmering vormen voor het juist en volledig vaststellen van de technische voorzieningen. Bovendien kunnen ze juiste en tijdige informatievoorziening aan klanten hinderen én hebben ze een negatieve uitwerking op het aanzien van verzekeraars en daarmee op de gehele financiële sector, zo vinden de toezichthouders.
Begin deze maand is aan alle levensverzekeraars een enquête gestuurd, die een beter beeld moet geven van de huidige situatie. PVK en AFM vragen onder meer naar de verwerkingstijden (de norm en de werkelijkheid) van de nieuwe productie, waardeopgaven en -overdrachten, uitkeringen, mutaties en de klachtbehandeling. Tijdens het zes weken durende onderzoek zullen de toezichthouders (steekproefsgewijs) bij enkele verzekeraars de administratie ter plekke onderzoeken.

Reageer op dit artikel