nieuws

Toezichthouder PVK gaat op in Nederlandsche Bank

Archief

De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) gaat vrijwel zeker fuseren met De Nederlandsche Bank (DNB), waarbij de naam PVK zal verdwijnen. Beide toezichthouders hebben dit verzoek bij het ministerie van Financiën ingediend.

Volgens het ingediende plan moet de fusie uiterlijk op 1 januari 2005 zijn beslag hebben gekregen. De partijen zijn vooralsnog van plan om er twee kantoren op na te blijven houden: Apeldoorn (PVK) en Amsterdam (DNB). Eventuele personele gevolgen zijn nog niet in kaart gebracht. “Verkleining van het personeelsbestand is geen doel van de fusie”, benadrukt PVK-woordvoerder Loek van Daalen.
DNB en PVK werken al enige tijd samen in de Raad van Financiële Toezichthouders, waarin ook gedragstoezichthouder AFM (Autoriteit Financiële Markten) zitting heeft. PVK-voorzitter Dirk Witteveen heeft zitting in de directie van DNB, terwijl DNB-directielid Arnold Schilder juist aanschuift bij het PVK-bestuur. Verder werd april dit jaar een samenwerkingsconvenant getekend en werden teams voor het toezicht op financiële conglomeraten gezamenlijk opgezet. Volgens Witteveen logisch en noodzakelijk: “De financiële sector, van leningen tot verzekeringen, is voor 80% in handen van conglomeraten”.
De bestuurders verwachten weinig fusieproblemen. “De onderlinge verschillen zijn betrekkelijk. We kijken steeds meer op dezelfde wijze naar de risico’s bij financiële groepen”, zo liet DNB-topman Nout Wellink zich al eens ontvallen. Schilder zei eerder: “Wat mij is opgevallen, is het gemak waarmee de samenwerking zich voltrekt. Het gaat eigenlijk heel natuurlijk”.
De PVK kondigde eind vorig jaar nog een reorganisatie aan. Drie afdelingen zijn teruggebracht tot twee: toezichtsbeleid en toezichtsuitvoering. De reorganisatie gaat niet gepaard met banenverlies.
Grote zorgen
Het Verbond van Verzekeraars zegt in een reactie op de fusieplannen zich “niet uit te willen laten over interne zaken bij de toezichthouder”. Wel benadrukt het Verbond “grote zorgen te hebben over de kostenontwikkeling”, eventuele kostenvoordelen van één organisatie ten spijt. Verzekeraars en pensioenfondsen betalen nu naar rato van hun premieomzet een jaarlijkse bijdrage aan de Pensioen- en Verzekeringskamer. Het banktoezicht wordt betaald uit de reserves van De Nederlandsche Bank en feitelijk dus uit de algemene middelen. Het Verbond vreest straks mee te moeten betalen voor het apparaat van De Nederlandsche Bank.

Reageer op dit artikel