nieuws

Toezicht intermediair moet naar Autoriteit-FM

Archief

Het toezicht op tussenpersonen in de financiële dienstverlening wordt geheel ondergebracht bij de Autoriteit Financiële Markten, de vroegere STE.

Dat advies heeft de Raad van Financiële Toezichthouders (RFT) gegeven aan minister Zalm van Financiën, die dat advies overneemt. De RFT hoopt op verzoek van de sector zelf, de toezichtdruk te beperken door het toezicht in één hand te leggen. De Autoriteit-FM krijgt taken op het terrein van de registratie van tussenpersonen, verlening van vergunningen, toezicht op de bemiddeling en handhaving van markttoetredingsregels.
De RFT is zich ervan bewust “dat de bestaande rol voor de Sociaal-Economische Raad (SER) ten aanzien van assurantiebemiddeling in een ander daglicht komt te staan”. Die taken, te weten handhaving van de vestigingswet Wabb, “verschuiven”. Momenteel is de assurantieafdeling van de SER twintig mensen sterk.
Het advies van de RFT volgt op het in februari verschenen rapport ‘Tussenpersoon in de financiële sector’. Daarin deed de RFT aanbevelingen aan minister Zalm om onder meer bij wet een beroepsaansprakelijkheidspolis te verplichten, evenals permanente educatie voor tussenpersonen en inzicht in hun afhankelijkheid ten opzichte van de aanbieders, zoals verzekeraars.
Overigens heeft minister Zalm aan de SER formeel advies gevraagd over de mate van zelfregulering in het nieuwe toezicht op het financiële intermediair. Gelijktijdig stuurde Zalm een brief aan de Tweede Kamer, waarin hij stelt na de zomer met een wetsvoorstel te komen.

Reageer op dit artikel