nieuws

Toch verzekeringsoplossing voor de juweliers top-100

Archief

Assurantiemakelaardij Aon heeft voor de via haar verzekerde topjuweliers de dreiging van het onverzekerd raken, kunnen afwenden. Aon maakte vorige week bekend dat zij in samenwerking met de branche-organisatie Federatie Goud en Zilver met een aantal belangrijke Nederlandse verzekeraars een marktbrede oplossing had gevonden.

Op 20 februari werd wereldkundig dat circa honderd topjuweliers in ons land onverzekerd dreigden te raken, omdat de leidende verzekeraar in de co-assurantie, Nassau, geen verdere verliezen meer voor lief wilde nemen. Hierbij zou 1 maart als de fatale datum fungeren.
Nassau motiveerde haar stap als volgt: “Het aantal ramkraken, inbraken en overvallen, waarbij met name exclusieve horloges en sieraden worden ontvreemd, neemt nog steeds sterk toe. Het aantal ramkraken is in 2002 zelfs verdriedubbeld. Het gevolg hiervan zijn forse schade-uitkeringen, wat voor ons een vrijwel onbeheersbare situatie veroorzaakt”.
Oplossing
Vanzelfsprekend werd er koortsachtig naar een oplossing voor deze crisissituatie gezocht. Hierbij nam Aon het voortouw. Op vrijdag 28 februari gaf Nassau aan, onder welke condities zij bereid was terug te komen op haar besluit. Vorige week donderdag maakte Aon bekend, dat er overeenstemming was bereikt over een adequate dekking voor de gehele juweliersbranche. “Deze oplossing zal echter wel aanzienlijke premieverhogingen met zich meebrengen en de preventiemaatregelen zullen aan strenge voorschriften moeten voldoen”, aldus Aon.
Verder werd gesteld, dat de Federatie Goud en Zilver met haar onderlinge verzekeringsmaatschappij (Juwon) en Aon een centrale rol zullen spelen in het opstellen van het beveiligingsbeleid, het begeleiden van de individuele ondernemers in de juweliersbranche op het gebied van risicomanagement en het centraal bijhouden van schade-informatie en statistieken.
Volgens Wim Span, directielid Aon Nederland, is het “belangrijk dat ondernemers en brancheorganisaties gezamenlijk aan oplossingen blijven werken voor specifieke risico’s in de branche. Alleen dan kunnen dit soort risico’s goed beheersbaar en verzekerbaar blijven”.
Een andere belangrijke makelaar in juweliersland is De Keizer Assurantie. Die had nog enige speelruimte gezien de latere vervaldata. “Mede gezien de iets andere ‘ondertekening’ vertrouwden wij erop, dat wij tijdig voor onze topjuweliers een blijvende oplossing zouden kunnen vinden”, aldus De Keizer.
Zo kwam de ‘tijdbom’ onder de verzekering van topjuweliers naar buiten.

Reageer op dit artikel