nieuws

Toch overeenkomst ‘kop-cao’ ASR

Archief

“Op alle door de vakorganisaties ingebrachte voorstellen heeft ASR aanzienlijke concessies gedaan. Dit heeft geleid tot een principeakkoord over de ‘kop-cao’ bij ASR.” Dit melden de vakbonden aan hun leden.

In februari wezen de vakbondsleden het principeakkoord over de ‘kop-cao’ af (zie AM 4, pag. 17). Strijdpunten waren onder meer het nieuwe loongebouw en de gewijzigde winstdelingsregeling, die vooral voor de Amev-medewerkers slecht uitpakte.
In het nu gesloten principeakkoord, dat door de vakbonden met een positief stemadvies aan de leden voorgelegd wordt, is voor de winstdelingsregeling over 2001 een winstdelingspercentage van 12,5% afgesproken. Dit was 11%. Verder is de tabel voor het winstdelingspercentage aangepast. Minimaal 4% (was 3%) bij een winstdaling van 50 tot 0%, maximaal 13% (was 12%) bij een winststijging van 25% of meer. Daarnaast is een stabilisatiefactor ingevoerd die eventuele grote schommelingen in het winstdelingspercentage van jaar tot jaar dempt.
De nieuwe salarisverhogingssystematiek, inclusief de prestatietoeslag, wordt nu voor alle medewerkers – dus ook voor medewerkers van ASR-oud – per 1 april 2002 ingevoerd. Verder is de perspectiefgarantie verlengd tot vier jaar met een minimum van 90%. Dit was drie jaar.
De vakbonden zijn tevreden over het resultaat. “Het bereikte principeakkoord komt voor een belangrijk deel tegemoet aan de eisen die de vakbondsleden hebben gesteld. Tijdens de onderhandelingen is gebleken dat ASR gevoelig is voor de vele signalen van de vakbondsleden. Het draagvlak onder het personeel was zo belangrijk voor ASR, dat men uiteindelijk bereid was deze aanvullingen af te spreken.” Dit schrijven de bonden aan hun leden. Tot 2 april kunnen de vakbondsleden hun stem uitbrengen.

Reageer op dit artikel