nieuws

Toch geen straf voor aanvullen ziekengeld

Archief

Het kabinet trekt het wetsvoorstel in waarin sancties zijn vastgelegd voor werkgevers die in het tweede ziektewetjaar het loon bovenwettelijk aanvullen.

Het wetsvoorstel wordt ingetrokken omdat werkgevers en werknemers overeengekomen zijn dat de ziekengelduitkering in de twee ziektejaren in totaal nooit meer zal bedragen dan 170% van het laatstverdiende loon. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de wens van het kabinet om werknemers te prikkelen zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Door de afspraken wordt het wetsvoorstel Baltz (Bovenwettelijke aanvulling loondoorbetaling tweede ziektejaar) overbodig.
In dit wetsvoorstel waren zeer zware sancties vervat voor een bovenwettelijke loonaanvulling (meer dan 70% van het loon). De ziektewetperiode is met ingang van dit jaar opgerekt van één naar twee jaar. Het tweede ziekteverzuimjaar wordt dus in 2005 effectief. Door de verlenging gaan de premievrijstellingen bij aov’s, pensioen- en levensverzekeringen een jaar later in.

Reageer op dit artikel