nieuws

Tien miljoen verlies voor Levob

Archief

Bankverzekeraar Levob heeft vorig jaar dankzij aandelenverliezen van het levenbedrijf een verlies van e 10 mln netto geleden. De premieomzet daalde licht.

De afschaffing van de basisaftrek lijfrente en het premiesparen én de verminderde mogelijkheden voor spaarloon hebben Levob vorig jaar stevig parten gespeeld. “Vooral het tweede halfjaar was moeizaam”, aldus directievoorzitter Bert Lugtigheid. De nieuwe productie daalde, evenals de totale premieomzet. Dat laatste cijfer kwam uit op e 225,1 mln tegen e 227,8 mln een jaar eerder.
De terugval komt tot uitdrukking bij de koopsommen voor levensverzekeringen: -14% tot e 49,8 (57,8) mln. De periodieke levenpremies stegen met bijna 4% tot e 119,0 (114,6) mln. De schadepremies stegen tot e 31,0 (28,4) mln. De premieomzet Inkomen daalde licht tot e 25,3 (27,0) mln, als gevolg van een verdere sanering van de ziekteverzuimportefeuille en een hoger eigen behoud voor verzekerden.
Over het nu lopende jaar is Lugtigheid aanzienlijk beter gestemd. “Wij bespeuren een toenemende interesse van het intermediair in onze producten. Er is sprake van een duidelijke groei.” Als één van de succesfactoren noemt hij de administratieve prestaties van Levob. “Dat is belangrijker dan ooit, heb ik het idee.”
Solvabiliteit
Het jaarresultaat van e -10,0 (11,1) mln is volledig toe te schrijven aan Levob Leven. Door aandelenverliezen kelderde het brutoresultaat van het levenbedrijf van e 9,2 mln naar e -27,1 mln. De holding heeft het aandelenkapitaal van Levob Leven met e 9,5 mln versterkt om de solvabiliteit weer op 170% à 180% te brengen. “Dat vonden we nodig met het oog op de markt. Naar klanten toe moet je wel vertrouwen blijven uitstralen.” Het totale vermogen van Levob daalde tot e 150,8 (166,5) mln. De solvabiliteit van de bankverzekeraar bedroeg begin vorige maand 205%.
Levob Schade zag de brutowinst vorig jaar met meer dan 50% stijgen tot e 3,2 mln. Levob Inkomen noteerde een iets beter resultaat van e 1,7 (1,6) mln. Het bankbedrijf wist het resultaat te verdrievoudigen tot e 4,9 mln. Een hogere hypotheekproductie ging gepaard met een lagere verkoop van aandelenleaseproducten.
Levob drukte de totale bedrijfskosten vorig jaar met liefst 10% tot e 49,7 (54,9) mln.
Bert Lugtigheid: “Vooral het tweede halfjaar was moeizaam.”

Reageer op dit artikel