nieuws

Thuiszorg distributiekanaal voor Anderzorg

Archief

Anderzorg, voorheenzorgverzekeraar Anker, levert sinds kort zorgverzekeringen aan klanten van Icare Thuiszorg. Tot nu hebben zich ongeveer 1.000 verzekerden gemeld.

Icare in Meppel is met 200.000 leden de grootste thuiszorginstelling van ons land. De organisatie werkt in een gebied met circa 1,2 miljoen inwoners, het gaat om (delen van) Drenthe, Groningen, Overijssel, Veluwe en Flevoland. Om de leden te binden, biedt Icare hen onder eigen label ziektekosten- en ziekenfondsverzekeringen waarvoor Anderzorg het risico draagt. De particuliere verzekering en de aanvullende ziekenfondsverzekeringen bieden de doelgroep een aantal passende extraatjes. Het gaat onder meer om dekking voor eigen bijdragen die voortvloeien uit de verzekeringsdekking en uit de af te nemen thuiszorg. Zo gelden voor verzekerde leden bijvoorbeeld niet de gebruikelijke eigen bijdragen bij acute niet geïndiceerde thuiszorg. Ook krijgen verzekerde leden korting op bepaalde producten, zoals cursussen om het roken af te leren en cursussen voor babymassage.
Anderzorg hanteert de laagste nominale ziekenfondspremie van ons land, namelijk e 19,95 per maand. Die geldt, vanwege de vele extraatjes niet voor Icare-verzekerden. Zij betalen jaarlijks e 50 meer. Volgens Icare zijn de verzekerden – die jaarlijks e 12,50 contributie betalen – met hun verzekering, ziekenfonds en particulier, goedkoper uit dan elders.
De verzekeringen lopen via de daartoe opgerichte tussenpersoon Icare Verzekeringen.
Anderzorg is sinds 1 januari de naam van Anker Zorg. Dit zorgbedrijf, dat een ziektekostenverzekeraar en een ziekenfonds omvat, is door de Anker groep begin 2001 overgedragen aan Geové (Menzis). Het ziekenfonds verzekerde aanvankelijk vrijwel uitsluitend zeelieden en binnenschippers en richtte zich de laatste jaren ook op het midden- en kleinbedrijf. Vanwege de goede risico’s en uitstekende reserveringen kan het ziekenfonds zich veroorloven al een paar jaar de laagste nominale premie te vragen.

Reageer op dit artikel