nieuws

Tevreden over DGVP

Archief

Uit een benchmark-onderzoek van MarketResponse onder 24 zorgverzekeraars blijkt dat verzekerden van DGVP, de verplichte ziektekostenregeling van de politie (die wordt uitgevoerd door Agis), het meest tevreden zijn. Dat ligt voor de hand, omdat het om een eigen regeling gaat (tweede werd IZR, de regeling voor provincieambtenaren). DGVP omvat 145.000 verzekerden: 50.000 politieambtenaren en hun meeverzekerden inclusief gepensioneerden.

WAZ
Uitvoeringsorganisatie UWV heeft de overheid geadviseerd de premies voor de WAZ in 2004 te verlagen van 8,80% naar 4,13%. In het regeerakkoord is afgesproken dat de WAZ in 2005 wordt afgeschaft. Het voorstel voor premieverlaging maakt deel uit van dit voornemen.

Reageer op dit artikel