nieuws

Terugtrekken Kravag brengt Hakenberg in problemen

Archief

Volmachtbedrijf De Hakenberg Nijmegen, dat verzekeringen verkocht voor de van de Nederlandse markt verdwenen verzekeraar Kravag, verkeert in surséance van betaling. Kravag zou zich hebben teruggetrokken om Rabo-dochter Interpolis niet voor de voeten te lopen. Rabobank voert fusiebesprekingen met DZ Bank, waarvan Kravag onderdeel is.

Het terugtrekken van Kravag in februari leidde mede tot het aanvragen van uitstel van betaling. Volgens verzekeringsjurist Gerard Kamphuisen, vertegenwoordiger van Kravag in Nederland, is het terugtrekken van de Duitse verzekeraar terug te voeren op fusiebesprekingen tussen Rabobank en DZ Bank. Kravag, onderdeel van DZ Bank, zou Rabo-dochter Interpolis met haar Nederlandse verzekeringsactiviteiten in de weg zitten. Met het oog op een eventuele fusie zou Rabobank er bij haar gesprekspartner op hebben aangedrongen de activiteiten van Kravag in Nederland te staken.
Zowel Rabo als Interpolis ontkennen echter dat hiervan sprake is. Interpolis-woordvoerder Marco Simmers: “Wat ons betreft staan de activiteiten van Kravag ons niet in de weg”.
Han Dingeldein (directeur De Hakenberg Nijmegen) en John Nijhuis (directeur De Hakenberg Oldenzaal) weten niet of Rabobank Kravag onder druk heeft gezet om zich terug te trekken uit ons land. “Wij hebben alleen een brief gekregen met de mededeling dat zij zich om bedrijfspolitieke redenen terugtrokken en dat zij dat betreurden.” Beide bestuurders zijn vol vertrouwen over de toekomst van De Hakenberg Nijmegen. Voor afgelopen dinsdag stond een afrondend gesprek gepland met nieuwe risicodragers voor de autoverzekering. Bij de afronding van dit nummer was nog niet bekend of de kandidaat-risicodragers inderdaad in zee zijn gegaan met De Hakenberg.
Rechtmatig
Kravag heeft inmiddels aangegeven de actie van Wim de Witte als rechtmatig te beschouwen. Verzekerden die bij De Hakenberg Nijmegen een Kravag Verkeersverzekering hebben gesloten en een verzoek om premiebetaling hebben ontvangen van een door Wim de Witte ingeschakeld incassobureau, mogen aan het incassobureau betalen. Kravag zal de betalingen die via De Witte binnenkomen, beschouwen als bevrijdende betalingen.
De Witte probeert via de verzekerden een lening van e 340.000 aan De Hakenberg terug te krijgen. Overeengekomen was dat De Witte bij niet-tijdige terugbetaling het bedrag via de debiteuren van De Hakenberg kon vorderen.
Buiten surséance
De terugvorderingsactie van Wim de Witte valt buiten de surséance. “Die actie loopt gewoon door. Omdat ik pandrecht heb op de debiteuren, loop ik als separist mee in de totalen, zoals dat heet. Pandrecht gaat boven surséance en faillissement.” Inmiddels heeft een aantal Kravag-verzekerden aan De Witte betaald. “Het begint redelijk te lopen. Ik heb behalve de ruim zesduizend aangeschreven verzekerden nog eens veertienduizend debiteuren op grond van de door De Hakenberg verstrekte lijsten. Als ik die nog ga aanschrijven, dan doe ik dat in overleg met Kravag.”
De Witte gelooft niet dat de druk van Rabobank de echte reden is geweest voor het terugtrekken van Kravag als risicodrager. “Het is een deel van de argumentatie geweest. Maar ik betwijfel of dat het echte verhaal is. Ik denk dat er nog veel meer aan de hand is.”

Reageer op dit artikel