nieuws

Terreurpool pas medio volgend jaar van kracht

Archief

Het Verbond van Verzekeraars verwacht dat de terreurpool, waarover binnenkort overeenstemming moet worden bereikt, op zijn vroegst in de eerste helft van volgend jaar van kracht wordt. Tot die tijd moet de terreurdekking onderdeel uitmaken van de herverzekeringscontracten voor 2003.

De onderhandelingen tussen het ministerie van Financiën, de Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) en het Verbond van Verzekeraars over een oplossing voor terrorismeschade verkeren in een afrondende fase. De verwachting is dat binnenkort een brief wordt gestuurd naar de Tweede Kamer. Door de val van het kabinet-Balkenende zal de behandeling daarvan echter vertraging oplopen. Het Verbond verwacht dat de benodigde wetswijzigingen in de eerste helft van volgend jaar zullen worden doorgevoerd.
De terreurpool moet dekking bieden tot e 1 mld. Daarvan nemen verzekeraars de eerste e 400 mln voor hun rekening; herverzekeraars dekken de volgende e 300 mln en de overheid staat garant voor de laatste laag van e 300 mln. Komt de marktschade boven dit maximum, dan moet de overheid ingrijpen via een uitbreiding van de Noodwet financieel verkeer. Een aanpassing van deze wet is ook nodig voor bestaande levensverzekeringen, waarvan de dekking niet tussentijds kan worden gewijzigd.
De Pensioen- en Verzekeringskamer (PVK) heeft de verzekeraars inmiddels laten weten dat bij het beoordelen van de risicobeheersing door verzekeraars nadrukkelijk zal worden gekeken of wordt deelgenomen in de pool. Weigerachtige maatschappijen zouden mogelijk een aanvullende solvabiliteitseis krijgen opgelegd.

Reageer op dit artikel