nieuws

Terreurpool is nog steeds niet rond

Archief

Het overleg tussen verzekeraars en overheid over de vorming van een pool voor terreurschade is drie maanden voor het begin van het nieuwe kalenderjaar nog steeds niet afgerond. Waar de schoen wringt, is echter niet duidelijk.

Al sinds het begin van dit jaar wordt een oplossing gezocht voor het terreurrisico, dat door (her)verzekeraars van dekking is uitgesloten. Wel wordt op de co-assurantiemarkt schade door terrorisme gedekt tot e 50 mln. Voor schade boven dat bedrag zou een pool worden gevormd, waarbij de overheid een deel voor haar rekening zou nemen.
Begin dit jaar liet het Verbond van Verzekeraars nog weten vóór april een akkoord te bereiken met de overheid. Dat doel werd dus bij lange na niet gehaald. “We hebben natuurlijk te maken gehad met een kabinetswisseling”, zegt Verbondswoordvoerder Gert Kloosterbier. “Dat klinkt als een smoesje, maar dat is het niet. We zijn er gewoon nog niet helemaal uit. Nee, ik kan niet zeggen op welke punten er nog onderhandeld moet worden.”
Volgens Kloosterboer is op de assurantiebeurs in individuele gevallen best een hogere terreurdekking te verkrijgen dan de afgesproken e 50 mln. “Maar het is in het belang van alle partijen dat we er voor 1 januari uit zijn.”
In Duitsland is inmiddels wél een oplossing gevonden voor de dekking van terreurschade. Onder de naam Extremus AG hebben verzekeraars e 3 mld gestoken in een gezamenlijke onderneming die dekking biedt voor schade veroorzaakt door terrorisme tot e 1,5 mld. De Duitse staat stelt zich garant voor e 10 mld.
Europees vliegverkeer
Vooruitlopend op een eventuele intrekking van de staatssteun aan vliegmaatschappijen, heeft de Europese Commissie overigens voorgesteld minimale eisen te stellen aan de verzekering van al het vliegverkeer in de Europese Unie. Zo zouden passagiers verzekerd moeten zijn voor een bedrag van minimaal e 186.846. Verder heeft de commissie minimale verzekerde bedragen vastgesteld voor het geval een vliegtuig verongelukt of doelwit is van een aanslag of terroristische actie. Vliegtuigen met een gewicht vanaf 200.000 kilo bij opstijgen, zouden bijvoorbeeld gedekt moeten zijn voor minimaal e 450 mln.
Boven het verzekerde bedrag moet de staat bijspringen, vindt de commissie. Verder zou een internationaal fonds moeten worden opgericht waaruit terreurschade vergoed kan worden.
Eén gebeurtenis
Een rechter in New York heeft bepaald dat de aanslagen op de torens van het World Trade Center op 11 september vorig jaar als één gebeurtenis moeten worden beschouwd. De rechter deed deze uitspraak in een zaak die pachter Larry Silverstein van het WTC had aangespannen tegen drie verzekeraars. Silverstein wilde twee uitkeringen van e 3,5 mld ontvangen voor twee afzonderlijke incidenten. Door de uitspraak hoeven de verzekeraars nu maar éénmaal e 3,5 mld uit te keren.

Reageer op dit artikel