nieuws

Terreuracties

Archief

Bijna veertig miljoen schadepolissen staan op de tocht, omdat verzekeraars per 15 augustus eenzijdig het terreurrisico in hun polisvoorwaarden beperken

Voor consumenten en bedrijven is dit “het ideale moment om eindelijk te kunnen worden verlost van dure en langlopende schadepolissen”, zoals de kranten nogal tendentieus berichtten. De grote (media)aandacht aan deze ‘en bloc-wijziging’ van de polisvoorwaarden was voorspelbaar, omdat verzekeraars huis-aan-huis een brief over deze maatregel hebben laten bezorgen. Voorspelbaar was verder dat verzekerden en hun intermediair de gelegenheid te baat zouden nemen om schadeverzekeringen voortijdig te beëindigen dan wel over te dragen aan een andere (goedkopere) risicodrager, met alle administratieve gevolgen voor verzekeraars. Ten onrechte is verzekeraars verweten dat zij polishouders mede daarom van den domme zouden hebben gehouden. In hun brief aan alle huishoudens hebben maatschappijen wel degelijk een alinea opgenomen over tussentijdse overdracht van polissen naar andere risicodragers. Een puntje van kritiek is dat de passage niet bepaald uitblinkt in helderheid, zoals die door bijvoorbeeld Interpolis wordt uitgedragen. Verder valt er wat af te dingen op de mededeling van het Verbond dat het wisselen van risicodrager geen zin zou hebben, omdat 95% van de verzekeraars de dekkingsbeperking overneemt. Alsof het al dan niet (mee)verzekeren van terreurschade de enige aanleiding tot opzegging is. Daar komt bij dat de opzegperiode van één maand niet toevallig midden in de zomervakantie valt. Maar goed, met het oog op het behoud van klanten en de beperking van administratieve lasten, valt daar nog enigszins begrip voor op te brengen. Een deel van de tussenpersonen vaart er intussen wel bij. Deze kantoren maken van de situatie gebruik om (opgezegde) schadepolissen van klanten vervroegd ‘over te voeren’ naar de eigen portefeuille. Daar is ook niets mis mee. Het zou volslagen irreëel zijn om te verlangen dat intermediair en risicodragers daarmee zouden moeten wachten tot de contractsvervaldatum. Minder fraai zijn echter de commerciële pogingen van enkele grootbanken om door middel van forse premiekortingen, oplopend tot 50% (Fortis Bank), hun klanten over te halen de elders lopende schadepolissen op te zeggen. Ook ‘koude acquisitie’ op rekeninghouders van de bank wordt niet geschuwd. De agressieve aanpak van Rabobank Nieuwerkerk-Moordrecht spant daarbij de kroon. Deze bank wil letterlijk munt slaan uit de situatie en probeert klanten te werven via advertenties onder de kop ‘Uw dure, langlopende verzekeringspolissen opzeggen? Dat is nu mogelijk!”. Als lokkertje wordt de klant in spé een pakketkorting van maximaal 12% op de premie voorgehouden. Een commerciële actie die grenst aan misbruik en – mede door de tendentieuze informatie – verwerpelijk is. Dat het ook anders kan, bewijst Rabobank Katwijk aan Zee. In een brief wijst deze Rabobank verzekerden tevens op de mogelijkheid om naar een andere risicodrager dan huisverzekeraar Interpolis over te sluiten. Kostenbesparing is daarbij het motief, zo lijkt de verklaring voor deze objectieve berichtgeving. De ene (Rabo)bank is inderdaad de andere niet. Wim Abrahamse wabrahamse@kluwer.nl

Reageer op dit artikel