nieuws

‘Terra Vitalis juist voorstander van toezicht’

Archief

“AssurantieMagazine publiceerde op 1 maart een artikel onder de kop ‘Autoriteiten waarschuwen voor teak-houtbelegging’. Kern van het artikel is een waarschuwing dat consumenten het risico van oplichting en verduistering lopen. De waarschuwing komt van Financieel Expertise Centrum (FEC) waarin het ministerie van Financiën, de Belastingdienst, de Fiod, de Economische Controledienst, het Korps Landelijke Politiediensten en de toezichthouders DNB en STE (nu Autoriteit Financiële Markten) participeren.

De redacteur noemt één aanbieder in het artikel: “Het door FEC geschetste beeld van niet-geregistreerde groene instellingen komt vrijwel volledig overeen met dat van Terra Vitalis”. Vervelend is dat hierdoor het beeld ontstaat dat Terra Vitalis niet te vertrouwen is.
Terra Vitalis is juist een voorstander van beter toezicht op investeringsproducten in teak. Wij hebben dit bij de toezichthouder DNB kenbaar gemaakt en onze expertise aangeboden om te helpen dat betere toezicht te realiseren. De constatering dat de consument risico’s loopt, is op zichzelf volstrekt juist. Na uitvoerige analyse is door ons daarom een structuur gekozen, die antwoord geeft op de risico’s die investeerders lopen. Bij Terra Vitalis is de Nederlandse rechtspersoon (Stichting Terra Vitalis) de contractpartij voor investeerders. Dit is een cruciaal verschil met andere aanbieders. Belangrijk? Wij vinden van wel. Bij geschillen is Nederlands recht van toepassing. De contractpartij is tastbaar en te bezoeken.
Op bestuurs- en controleposities functioneren integere organisaties en personen. De structuur is transparant opgezet en we besteden veel aandacht aan communicatie. Terra Vitalis opereert in een branche die helaas belast is door malafide operaties; wij vertrouwen erop dat de autoriteiten naast signaleren ook daadwerkelijk toezicht zullen gaan houden.”

Reageer op dit artikel