nieuws

Tegen Zeegevaar verhoogt premies na verlies in 2001

Archief

Vooral door de fors duurder geworden herverzekering heeft onderlinge transportverzekeraar Tegen Zeegevaar in Capelle aan den IJssel de premies met 20 tot 30% moeten verhogen. Tevens is het gestorte kapitaal van de onderneming uitgebreid om het verlies van vorig jaar aan te zuiveren.

Tegen Zeegevaar, een Nederlandse dochter van de Britse onderlinge transportverzekeraar Sunderland Marine, boekte vorig jaar een brutopremie-inkomen van e 8,0 (8,2) mln. Na aftrek herverzekering beliep de premie eigen rekening e 2,7 (2,5) mln.
De 235 door de onderlinge verzekerde bedrijven in ons land zorgden vorig jaar voor een brutoschadelast van e 7,1 (6,3) mln, 5% minder dan in 2000. De nettoschadelast daarentegen steeg – door verminderde herverzekering – tot e 2,3 (2,1) mln. Het technisch resultaat en nettoresultaat bleven gelijk: e -0,2 mln, respectievelijk e -0,1 mln.
Als gevolg van het verlies vorig jaar heeft Sunderland het gestorte aandelenkapitaal in Tegen Zeegevaar uitgebreid met bijna e 0,2 mln tot ruim e 1,1 mln. Het percentage volgestort kapitaal steeg daarmee tot 42% (36%). “Dit om de positie van Tegen Zeegevaar als duurzame en solide partner in de markt te onderstrepen. Het benadrukt ook het belang voor cliënten om de solvabiliteit van verzekeraars kritisch te volgen”, aldus directeur Bart van Olst.
Van Olst vormt samen met Henk de Graaff het dagelijks management van Tegen Zeegevaar. Beiden zijn directielid van Van Olst de Graaff & Co, de assurantiemakelaar die de administratieve werkzaamheden van de onderlinge uitvoert.

Reageer op dit artikel